Çağrı Açıklaması:

Ufuk Avrupa Stratejisinde belirtildiği üzere, “Temiz bir enerji sistemi ve adil bir geçişle herkes için erişilebilir, verimli ve sürdürülebilir enerji kullanımına” katkı sağlanması beklenmektedir. Bu kapsamda, Ufuk Avrupa Programı Küme 5 Destinasyon 4: Verimli, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Enerji Kullanımı altında 2022 yılı son fasıl çağrılarında; 2050 yılına kadar Avrupa’da iklim nötrlüğe ve bina stokunda sıfır kirliliğe geçişin sağlanması için kapsayıcı ve insan merkezli Ar-Ge'ye dayalı teknolojik ve sosyo-ekonomik atılımlarda bulunulmasına yönelik projelere destek verilmesi amaçlanmaktadır. 
Verimli, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Enerji Kullanımı hedefi kapsamında çıkılacak çağrılar iki ana başlık etrafında şekillenmiştir. Bunlardan; binalarda enerji verimliliği konusunda çıkılacak olan çağrı başlıklarının yer aldığı Yüksek Derecede Enerji Verimli ve İklime Zararsız Avrupa Bina Stoku  başlığı altında sunulacak olan projelerden beklenen iki temel husus şunlardır: 

  • Avrupa'daki bina performansının ve bu konudaki ilgili gelişmelerin doğru bir şekilde anlaşılmasıyla desteklenen daha enerji verimli bina stoklarının hayata geçirilmesi,
  • Enerji sistemlerinin iklim nötrlüğüne dönüşümünü sağlamak amacıyla enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları, dijital ve akıllı teknolojilerin etkin bir şekilde birleştirildiği bina stoklarının oluşturulması.

İlaveten, Bu kapsamda, sürdürülebilirliğe etkin geçişi sağlayacak bütünsel araştırma ve yenilik faaliyetlerinin geliştirilmesi için insan merkezli yeni bir Avrupa Ortaklığı olan Built4People kurulmuştur. Söz konusu ortaklığın yapısı co-programmed (ortak programlama) olarak belirlenmiş olup programın uygulanmasında aşağıda yer alan etkilere ulaşılması hedeflenmektedir.

  • Artan bütünsel yenileme oranları yoluyla daha düşük çevresel etkilere sahip daha yüksek binaların performansı.
  • İklimi, çevreyi ve kültürel mirası koruyan ve daha iyi yaşam koşulları sağlayan kaliteli, uygun maliyetli yapılı çevre.
     

Özel Koşullar:

Ufuk Avrupa Programına taraf olan en az 3 ülkeden ( biri AB üyesi olmak üzere) kurulu bir Konsorsiyum ile çağrılara başvuru yapılabilmektedir. 

Eylem Tipi Innovation Action (IA) olan Built4People çağrı konu başlıklarında, üyelik şartı bulunmamak ile birlikte kar amacı gütmeyen tüzel kişiliği haiz kuruluşlar dışındaki kuruluşlar %60 oranında desteklenir. 

Çağrı Linki:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportuni…