Genel Bilgi Bilimsel ve Teknolojik Arka Plan

Sağlıklı okyanuslar, denizler, kıyı ve içsular toplumlarımız ve gezegenimizin geleceği için hayati öneme sahiptir.  Soluduğumuz havanın yarısını gezegenimizin akciğerleri olan bu su kaynakları tarafından üretilmektedir. Endüstri Devriminin başlangıcından bu yana antropojenik karbon salınımının 26%’sı gezegenimizin en büyük karbon yutağı olan sular tarafından absorbe edilmiştir.

Yeryüzündeki tüm yaşamın kaynağı ve yaşam-destek ünitesi olan bu su kaynakları, yenilenebilir enerji, tatlı su, turizm, ticaret ve ulaşım gibi faydalar sağlamaktadır.

Buna rağmen, hızla sağlığını kaybeden ve temel hizmetlerini sunma yetisi tehdit altında olan okyanuslara ve sulara, giderek artan bir biçimde ayak izimizi bırakmaktayız.

Bu gidişatı tersine çevirmek için Avrupa Birliği bu Misyon başlatmayı önermektedir. 2030 yılı itibari ile gezegenimizin en değerli kaynağı olan sularımızı ve okyanuslarımızı tanıma, koruma ve yeniden canlandırma misyonu, diğer adıyla;
Denizyıldızı Misyonu”.
 

Aksiyon Alanları

Misyonun hazırlık aşamasında yatırım stratejileri, performans göstergeleri ve detaylı aksiyonlar geliştirilecektir.

Ayrıca, her misyon; araştırma projeleri, politika tedbirleri ve hatta yasama inisiyatifi gibi bir eylemler portföyü olarak faaliyet gösterecektir.

Kapsam ve Hedefler

Bu misyon vatandaşlar arasında sağlıklı okyanusların, denizlerin, kıyı ve içsuların önemi konusunda farkındalık yaratılması ve bir dizi soruna çözüm geliştirilmesi kapsamında güçlü bir araçtır.

Misyon ile plastik atıkların, kimyasalların ve diğer kirleticilerin nehirlere ve denizlere ulaşması engellenerek okyanuslarımızda ve sularımızda kirliliğin sona erdirilmesi hedeflemektedir.

Misyon, yenilenebilir ve karbon-nötr teknolojileri teşvik ederek, mevcut sektörlerden kaynaklanan emisyonları azaltarak, beşeri faaliyetler sonucu oluşan çevresel ayak izini azaltan yenilikçi çözümler geliştirerek mavi ekonominin daha sürdürülebilir ve iklim dostu hale getirilmesine yardımcı olacaktır.

2030 itibariyle hedef, tatlı ve tuzlu suların temizlenmesi, zarar görmüş ekosistem ve habitatların yeniden canlandırılması, temel fayda ve hizmetlerinden yararlanılması maksadıyla mavi ekonominin karbondan arındırılmasıdır.

Avrupa Birliği bu misyonu yerine getirmek için program ve politikalar oluşturacak ve yeni fikirleri, araştırma ve inovasyonu destekleyecektir. Ayrıca, misyon ile yeni bir yönetim modeli sunulacak olup bu ortak bir amaç doğrultusunda sivil toplum, üniversiteler, işletmeler ve hükümetler arasında ortaklıklar kurulması temin edilecektir.

Çağrı Bilgileri

Hazırlık aşaması Kasım 2020’de başlamış olup azami 12 ay sürmesi planlanmaktadır. Bu süreçte, yatırım stratejileri, performans göstergeleri ve detaylı aksiyonlar geliştirilecektir. 
Süreç sonunda misyonlar bir dizi kritere göre değerlendirilecek olup onaylanması halinde 2021’in üçüncü ya da dördüncü çeyreğinde yürürlüğe girmesi planlanmaktadır.

Bütçe

Her AB misyonun zorluk derecesine göre belirli bir zaman dilimi ve bütçesi olacaktır.