Genel Bilgi

EDCTP kapsamında Sahara altı Afrika’daki yoksulluk kaynaklı hastalıkların önlenmesi, tanısı ve tedavisi için ilaç, aşı ve tanı teknolojilerinin klinik araştırmaları desteklenmektedir. Ayrıca, bölgedeki klinik araştırma kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir.

Diğer Bilgiler

İlgili Ortaklığa dahil olan ülkelerin nakdi ve/veya ayni katkı sağlaması gerekmektedir. Avrupa Komisyonu da %50 oranında nakdi katkıda bulunacaktır.

İlgili Küme

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-1-health_en