Genel Bilgi

AI, Data and Robotics Ortaklığı, Yapay Zeka, Veri ve Robotik'ten en büyük faydayı sağlamak için bu teknolojilerin inovasyonu, kabulü ve alımında Avrupa’yı yönlendirecektir.

Ufuk 2020 ortaklıklarından olan BDVA ve euRobotics Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları (Big Data Value PPP ve SPARC PPP), daha geniş Veri ve Robotik ekosistemleri ve toplulukları içinde uyumu ve katılımı artırarak yüksek etki elde etmiştir. AI, Data and Robotics Ortaklığı, bu mevcut ortaklıkların çalışmalarına ve EurAI, CLAIRE ile ELLIS'in oluşumu ve varlığında belirginleşen daha geniş Avrupa Yapay Zeka topluluğuna yapılan yatırıma dayanmaktadır. BDVA, CLAIRE, ELLIS, EurAI ve euRobotics, artan hedefin gerçekleştirilebilmesi için çok çeşitli paydaşları Ortaklığın faaliyetlerine entegre ederek güçlerini birleştirecektir.

Ortaklığın kapsamı, AI, Data ve Robotics'in tüm paradigmalarını, tekniklerini, yöntemlerini ve uygulamalarını hem ayrı ayrı hem de kombinasyon halinde kapsayacaktır. Bu teknolojiler arasındaki ortak ve kolektif eylemler için fırsatları, her birinin izole edilmiş halinden daha etkili bir şekilde geliştirecektir. Ortaklık endüstriye, akademiye, kamu kurumlarına ve hem küçük hem de büyük kuruluşlara açık olacaktır. Özellikle KOBİ'ler, start-up'lar ve girişimciler Ortaklığa katılmaya teşvik edilecektir. Çok çeşitli paydaşlarla ilişki kuracak ve Avrupa'daki ve dışındaki diğer ilgili Ortaklıklar ve inovasyon kuruluşlarıyla bağlantı kuracaktır.
 

İlgili Küme

AI, Data and Robotics Ortaklığı Küme 4 altında yer almaktadır.
https://ai-data-robotics-partnership.eu/