Genel Bilgi

EIT Bölgesel Yenilik Programı (EIT Regional Innovation Scheme - RIS), EIT Topluluğunun sosyal yardım programıdır. 2014 yılında, EIT Topluluğu faaliyetlerinin iyi uygulamaları ve deneyimlerini paylaşmak ve EIT’nin Avrupa’daki faaliyetlerine katılımı artırmak için başlatılmıştır [1].

EIT RIS, KIC’lerin faaliyetlerini ortak olmayan yenilikçilere açarak, bireylerin ve kuruluşların KIC’lerin faaliyetlerine, hizmetlerine ve programlarına katılmasını ve bunlardan yararlanmasını hedefleyen destekler verir. EIT RIS, EIT Topluluğunun faaliyetlerine sınırlı katılım sağlayan ya da hiç katılmamış, inovasyon kapasitesinin orta seviyede olduğu ve KIC'ler tarafından kazanılan deneyimlerden yararlanma imkanı olmayan ülkeler üzerine odaklanmaktadır [2].

EIT RIS'e katılım hakkı olan ülkeler  [2]:

AB Üye Devletleri: Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, Romanya

Ufuk2020 Asosiye Ülkeleri: Arnavutluk, Ermenistan, Bosna Hersek, Faroe Adaları, Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, Gürcistan, Moldova, Karadağ, Sırbistan, Türkiye, Ukrayna

EIT RIS'in Uygulanması:

Her İnovasyon Topluluğu, hedefleri ve faaliyetleriyle tamamen uyumlu bir şekilde kendi EIT RIS Stratejisini tasarlamıştır. EIT RIS faaliyetleri, Avrupa genelindeki İnovasyon Merkezleri (Innovation Hubs) vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Bir İnovasyon Topluluğu, EIT RIS'e dahil olma hakkı olan bir ülkede bir inovasyon merkezi kurmamışsa, o topluluk inovasyon merkezlerini tayin edecektir. Yerel organizasyon/kuruluşlar arasından açık bir süreçle seçilecek olan bu EIT Merkezleri, Yenilik Toplulukları ile iş dünyası, eğitim ve araştırma alanındaki kurumlardan oluşan yerel kuruluşlarla işbirliği yapacaktır [1].

Devam eden KIC faaliyetlerine yerel oyuncuları dahil etmek

KIC'lerin, yerel oyuncuları – bireyler (özellikle öğrenciler, araştırmacılar) ve varlıklar (örneğin start-up’lar, scale-up’lar, üniversiteler, araştırma laboratuarları, STK'lar, bölgeler ve şehirler) – Bilgi Üçgeni Entegrasyonunun (Knowledge Triangle Integration - KTI) faydalarını pratik olarak göstererek, üç ana alandaki KIC faaliyetlerine dahil etmeleri beklenmektedir [1]:

Eğitim: KIC'ler; eğitim programları için EIT RIS burs programları oluşturabilir,  KIC'lerin sunduğu fırsatları teşvik etmek için hedefli bilgilendirme kampanyaları ve ağ oluşturma etkinlikleri gerçekleştirebilir, yurt içi ve yurt dışındaki eğitim programlarına/projelerine endüstri katılımını tetikleyip kolaylaştırabilir ve KTI modeline uygun olarak EIT RIS ülkelerinde mezunlar için staj programları geliştirebilir [2].

Girişimcilik: KIC'ler; inovasyon topluluğunun iş hızlandırma programlarına start-up’ların ve scale-up’ların katılımının nasıl artırılacağı konusunda özel programlar düzenleyebilir, ağ oluşturma ve eşleştirme fırsatları sağlayabilir, EIT RIS'e katılma hakkı olan ülkelerdeki KOBİ'ler için staj programları geliştirebilir, yerel işletmeler ve inovasyon merkezleri ile ortaklıklar kurabilir [2].

İnovasyon ve Araştırma: KIC'ler; teknoloji ve know-how transferinde yerel girişimleri  içerebilir,  inovasyon projelerine EIT RIS’ten faydalanan öğrencileri (örneğin, belirli burslarla) dahil edebilir, KIC inovasyon projelerinin çıktılarının pilot uygulamalarını ve testlerini yürütebilir ve KIC inovasyon projelerine EIT RIS ülkelerinden araştırmacıları dahil edebilir [2].

Diğer Bilgiler

Uygulanmakta olan EIT RIS faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen İnovasyon Topluluklarının web sitelerini ziyaret ediniz.

EIT Climate-KIC: http://www.climate-kic.org/programmes/eit-regional-innovation-scheme-ris/

EIT Digital: https://www.eitdigital.eu/about-us/arise-europe/

EIT Health: https://www.eithealth.eu/innostars

EIT InnoEnergy: http://www.innoenergy.com/about/eit-ris/

EIT Raw Materials: https://eitrawmaterials.eu/eit-regional-innovation-scheme-ris/

[1] https://eit.europa.eu/activities/outreach/eit-regional-innovation-scheme-ris

[2] https://eit.europa.eu/sites/default/files/eit_ris_guidance_note_2018-202...