Genel Bilgi

Ortaklık, kimyasal risklerin analizi ve insan sağlığına etkilerinin araştırılması için araştırma enstitüleri ve laboratuvarlarından oluşan bir ağ kurmak, ilgili bilgi tabanlı yasal düzenlemelere destek vermek ve biyoizleme için yeni metod ve araçların geliştirilmesini hedeflemektedir.

Bütçe

200 Milyon Avro

Çağrı Bilgileri

Avrupa Komisyonu, bu Ortaklık kapsamındaki çalışmaları Ufuk Avrupa Sağlık Kümesi HORIZON-HLTH-2021 ENVHLTH-03-01: European partnership for the assessment of risks from chemicals (PARC) çağrısı altında 200 Milyon Avro bütçe ile destekleyecektir.Bu çağrıya, fonlama kuruluşlarından ziyade ilgili risk analizi araştırmalarını gerçekleştiren laboratuvar ve kuruluşların katılmaları beklenmektedir.

Diğer Bilgiler

Bu çağrıya, fonlama kuruluşlarından ziyade ilgili risk analizi araştırmalarını gerçekleştiren laboratuvar ve kuruluşların katılmaları beklenmektedir.

İlgili Küme

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-1-health_en