Genel Bilgi

Bu Ortaklık daha etkili, sürdürülebilir, dayanıklı ve yenilikçi sağlık ve bakım sistemlerine geçişin hızlandırılmasını hedeflemektedir. Sağlık ve bakımda dijital dönüşüm için paydaşları bir araya getirerek, ilgili araştırmalar koordine edilecektir. Ortaklık, Ufuk2020 kapsamındaki Aktif ve Destekli Yaşlanma (AAL), JPI More Years Better Lives, Avrupa İnovasyon Ortaklığı (EIP-AHA) gibi programları temel almaktadır. Ortaklığa, sağlık hizmetlerinden ve Ar-Ge ve inovasyon politikalarından sorumlu Bakanlıkların yanı sıra fonlama ajanslarının katılımı beklenmektedir.

Bütçe

100 Milyon Avro

Çağrı Bilgileri

Ortaklık, HORIZON-HLTH-2022-CARE-10-01: European partnership on transforming health and care systems çağrısı kapsamında desteklenecektir.

İlgili Küme

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-1-health_en