Genel Bilgi

Bu ortaklık, sürdürülebilir gıda sistemlerine geçişin temelini oluşturmak için kapsamlı bir platform ve süreç sağlayacak, beslenme için ortak faydalar sağlamak için ulusal, bölgesel ve Avrupa araştırma ve yenilik programlarını ve gıda sistemleri aktörlerini birbirine bağlayarak “Çiftlikten Çatala” stratejisine çözümler sunacaktır. 

Ortaklık, uyumu teşvik edecek, yatırımı artıracak ve araştırma ve yeniliğin toplumsal alaka düzeyini, etkisini, alımını ve görünürlüğünü artıracak ve gıda sistemi dönüşümüyle mücadelede AB liderliğini güçlendirecektir.

Ortakların beklenen türü ve bileşimi:

Gıda güvenliği odak alanı, araştırma merkezleri dahil kamu kurumlarını, AB ve Ulusal Gıda Güvenliği Ajanslarını ve risk değerlendirme organları dahil olmak üzere düzenleyici kurumları bir araya getirecektir. Beslenme değişikliği, gıda atıkları ve mikrobiyom odak alanları, kamu ve özel sektörler ve gıda üretiminden gıda tüketimine ve geri dönüşe kadar gıda sistemindeki diğer paydaşları ve kara ve deniz yönlerini birbirine bağlayan çok çeşitli aktörleri bir araya getirecektir.

Bütçe

Henüz netleşmedi

Çağrı Bilgileri

Ortaklık başlangıç tarihi 2023/2024 için planlanmaktadır, daha detaylı bilgi sonraki bir aşamalarda sunulacaktır.

İlgili Küme

Gıda, biyoekonomi, doğal kaynaklar, tarım ve çevre