Genel Bilgi

European High Performance Computing (EuroHPC) Ortak Girişimi, Avrupa'da Birinci Sınıf Süper Hesaplama Ekosistemi geliştirmek için AB, Avrupa ülkeleri ve özel ortaklar arasında ortak bir girişimdir.

EuroHPC Ortak Girişimi, kamu ve özel üyelerden oluşur.
Kamu üyeleri: Avrupa Birliği (Komisyon tarafından temsil edilir), Ortak Girişime üye olmayı seçen Üye Devletler ve Asosiye Ülkeler: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Karadağ, Hollanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre ve Türkiye.
Özel üyeler: iki özel ortaktan temsilciler; European Technology Platform for High Performance Computing (ETP4HPC) ve Big Data Value (BDVA) ağları. Bu ortak girişim ayrıca, PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) ve GEANT (araştırma ve eğitim için pan-Avrupa yüksek hızlı ağı) gibi önemli Avrupalı aktörlerle işbirliğine de dayanmaktadır.
 

Bütçe

2021-2023 periyodu için bütçe olarak 8 milyar Euro planlanmaktadır.

Çağrı Bilgileri

Süper bilgisayarlar için; kuantum teknolojisi ve ilgili altyapısı, bulut bazlı güvenilir ağlar, açık ve özel kullanım için servisler, çevreci yapay zeka ve büyük veri uygulamaları, pilot ürün tezgahları ve benzeri ilgili çalışma alanlarına yönelik çağrılar açılacaktır.

 

Açık çağrılara ulaşmak için tıklayınız.

Diğer Bilgiler

HORIZON-EUROHPC-JU-2021-COE-01-01 ve HORIZON-EUROHPC-JU-2021-COE-01-02 Çağrıları Bilgi Notu

 

Türkiye’nin 2019’dan beri üye olduğu EuroHPC Ortak Girişimi ikinci faz çalışmaları Ufuk Avrupa programında yer alan HPC ile ilgili araştırma ve inovasyon fonlarını da koordine edecek şekilde 2021 senesi itibari ile başlamıştır. Bilindiği üzere Türkiye de Ufuk Avrupa programına dahil olmuştur. EuroHPC Ortak Girişimi üyesi olunmasıyla beraber, yeni projelerde Türkiye’den araştırmacı gruplarının, kurumların ve özel sektörden katılımcıların yer alma şansını artıracağı değerlendirilmektedir.

Avrupa HPC Mükemmeliyet Merkezleri (HPC Center of Excellence (CoE)) mühendislik çevre bilimi, yenilenebilir enerji, malzeme modelleme ve tasarımı, moleküler ve atomik modelleme, büyük veri gibi alanlarda HPC uygulamalarına ve bu uygulamaların performanslarını optimize etmeye yönelik çalışmalar yapmaktadırlar [1]. Bu çalışmalar kod ve uygulama geliştirme, uygulamanın exascale sistemlere optimize edilmesi, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ve bir mühendislik probleminin simülasyon ortamına taşınması gibi başlıkları kapsar. Genel olarak bu merkezlerin uzmanlık alanları 4 ana başlıkta toplanabilir. İlaç & Kimya, Çevre & Enerji, Malzeme Bilimi, pandemi ya da afet gibi global problemlerin araştırıldığı alanlardır. Hali hazırda 15 farklı HPC CoE, 105 farklı enstitü ve 141 farklı kod için “kod geliştirme, optimizasyon ve eğitim gibi destek hizmetleri” vermektedirler.

Geçmiş AB Çerçeve Programları kapsamında desteklenen mükemmeliyet merkezlerine ayrılan toplam bütçenin %80’i Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya ve İtalya’ya tahsis edilmiştir. Beş AB ülkesi, HPC CoE finansman aracından herhangi bir fon almamıştır: Hırvatistan, Estonya, Litvanya, Romanya ve Portekiz. Türkiye de HPC CoE’lerin herhangi birine ortak değildir ve finansman da almamıştır.

Avrupa Birliği Ufuk Avrupa programı kapsamında, Yüksek Başarımlı Hesaplama kümelerinde çalışan öncü uygulamaların exascale/post-exascale ölçekli bilgi işlem sistemlerine taşınması ve uygulamaların bu sistemlere uygun hale getirilmesine ilişkin olarak 27 Ocak 2022 tarihinde iki tane çağrı açılacaktır. Hava tahmini, iklim değişikliği ve malzeme bilimi, doğal afetler, yanma, akışkanlar mekaniği, ilaç & kimya gibi konuları içeren kodların ölçeklendirilmesi ve geliştirilmesini sağlayan bu çağrıların toplam bütçesi 90 Milyon Euro’dur. Bu yeni çağrılarda finansman dağılımın ve HPC CoE’lere ortak ülkelerin coğrafi dağılımının daha homojen olması hedeflenmektedir.

Çağrı Genel Bilgileri

27 Ocak 2022 tarihinde açılacak olan, ülkemizde etkin olarak faaliyet gösteren araştırma merkezlerini ve kod geliştiren ve yukarıda bahsi geçen alanlardaki uygulamaları yaygın olarak kullanan endüstri temsilcilerini, bu mükemmeliyet merkezleri ile iş birliği yapmasını sağlayacak çağrılara ilişkin genel bilgiler Tablo 1’ de yer almaktadır. Tablo 2 ve Tablo 3’ de çağrıların konu ve kapsamları yer almaktadır. Çağrılarla ilgili daha fazla ayrıntı için lütfen ilgili referans sayfasını ziyaret ediniz [2].   

 

Açılış Tarihi

Kapanış Tarihi

Çağrı Türü

Proje Bütçesi

27 Ocak 2022

06 Nisan 2022

RIA*

90 Milyon Euro**

 

*Araştırma ve İnovasyon Çalışmaları (Research and Innovation Actions)

**%50’si AB tarafından %50’si TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

 

Tablo 1: Çağrıların tipi ve bütçe bilgisi

 

HORIZON-EUROHPC-JU-2021-COE-01-01: Centres of Excellence preparing applications in the Exascale era

 

Kapsam

 

Yüksek performanslı hesaplama kullanıcılarının iş birliği sayesinde, exascale ve post-exascale bilgi işlem sistemlerinin kullanımını sağlayan, teşvik eden ve bu sistemlerde çalışılacak mevcut paralel kodların /uygulamaların geliştirilmesine ve ölçeklendirilmesine yönelik teklifleri içerir.

Kabul Edilebilirlik Koşulu

  • Teklifler Mükemmeliyet Merkezleri ile Avrupa Birliği tarafından finanse edilen yüksek başarımlı hesaplama uygulamalarına ilişkin çalışmalar yapan ve benzer hedefler izleyen topluluklarla iş birliğini sağlamalıdır.
  • Aynı zamanda teklifler konsorsiyumdaki tüm ortaklar, kendi özel katkılarını kapsayan, sorumlulukları altındaki uygun çıktılar da dahil olmak üzere, önemli bir role sahip olduğunu açıkça göstermelidir.

Beklenen Sonuçlar

Esas amaç bilimsel zorluklar için somut faydalar sağlayacak şekilde mevcut paralel kodları geliştirmek veya performanslarını doğru bir şekilde ölçeklendirmektir. Hava tahmini, iklim değişikliği ve malzeme bilimi, doğal afetler, insan vücudunun dijital ikizi gibi konuların yer aldığı öncü Exascale uygulamalara yönelik teklifler, Avrupa çapında mevcut federe kaynaklardan yararlanacak şekilde, mevcut yetkinliklerini geliştirecek ve çok disiplinli (uygulama alanı ve HPC sistemini, yazılım ve algoritma uzmanlığını birleştirerek) çalışma sağlayacaktır.

 

Tablo 2: HORIZON-EUROHPC-JU-2021-COE-01-01 çağrısı genel bilgiler

 

HORIZON-EUROHPC-JU-2021-COE-01-02: Centres of Excellence for supporting supercomputing applications for Science and Innovation

 

Kapsam

 

  • Mükemmeliyet Merkezlerinin mevcut yetkinliklerini kullanarak, ulusal/bölgesel programlarla sinerji sağlayarak, Avrupa çapındaki mevcut kaynakları birleştirmek.
  • Mükemmeliyet Merkezlerinin özellikle şu anda HPC altyapılarını ve ekosistemlerini geliştiren ve ilerleten Avrupa Birliği ülkelerinden kullanıcı topluluklarını dahil ederek bu yetkinliklerini genişletmek. (Örneğin, şu anda Tier-0 ve/veya Tier-1 süper bilgi işlem sistemlerine ev sahipliği yapmayan ülkeler).

Kabul Edilebilirlik Koşulu

  • Teklifler HPC CoE ile Avrupa Birliği tarafından finanse edilen yüksek başarımlı hesaplama uygulamalarına ilişkin çalışmalar yapan ve benzer hedefler izleyen topluluklarla iş birliğini sağlamalıdır.
  • Aynı zamanda teklifler konsorsiyumdaki tüm ortakların kendi özel katkılarını kapsayan, sorumlulukları altındaki uygun çıktılar da dahil olmak üzere, önemli bir role sahip olduğunu açıkça göstermelidir.

Beklenen Sonuçlar

Mevcut paralel kodları geliştirerek, bilimsel, endüstriyel ve de küresel zorlukları çözmek için kullanıcı ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hem kodların hem de bu kullanıcılıların yetkinliklerini bir üst düzeye çıkarmayı hedefler

 

Tablo 3: HORIZON-EUROHPC-JU-2021-COE-01-02 çağrısı genel bilgiler

 

TÜBİTAK ULAKBİM olarak ülkemizde aktif çalışan araştırma merkezlerini ve yukarıda bahsi geçen alanlarla ilgili kod geliştiren ve uygulamaları yaygın olarak kullanan değerli endüstri temsilcilerini, HPC CoE’lerin birer ortağı olabilmeleri için ilgili çağrılar ve HPC CoE’ler hakkında bilgi günü düzenlenecektir. Toplantıda çağrılara ve Avrupa’daki mevcut mükemmeliyet merkezlerine ilişkin ayrıntılar paylaşılacaktır.

 

İletişim Bilgileri: merve.demirtas@tubitak.gov.tr

                              ozlem.sari@tubitak.gov.tr

 

REFERANSLAR

 

  1. https://www.hpccoe.eu/eu-hpc-centres-of-excellence2/

 

  1. https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-EUROHPC-JU-2021-COE-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState

-->

İlgili Küme

EuroHPC ortaklığı Küme 4 bünyesinde yer almaktadır. 
https://eurohpc-ju.europa.eu/