Genel Bilgi

İklim Nötr, Sürdürülebilir ve Üretken Mavi Ekonomi Ortaklığı (SBEP), AB komisyonu ile Ufuk Avrupa'ya asosiye ülkeler arasında ortak fonlamaya dayalı, Ufuk Avrupa'nın mevcut mekanizmalarına ek ve tamamlayıcı olarak geliştirilen bir ortaklık olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ortaklığın ana vizyonu, mevcutta büyük ölçüde sürdürülebilir olmayan deniz ekonomisinden yenilenebilir ve döngüsel bir mavi ekonomiye adil ve kapsayıcı bir geçişi tasarlamak, yönlendirmek ve desteklemektir. SBEP, 2030 yılından itibaren bu geçişi sağlayarak, 2050 yılına kadar sağlıklı bir deniz için iklim açısından nötr, sürdürülebilir ve üretken bir mavi ekonomiye ulaşmak için gereken dönüşümün uygulanmasına katkı sağlayacaktır.

Bütçe

Ortaklığın 2022-2029 yılları arasında devam etmesi planlanmakta olup 7 yıl için 23 Milyon Avro Avrupa Komisyonu katkısı ayrılması planlanmaktadır.

Çağrı Bilgileri

Avrupa genelinde ilgili paydaşların katılımı ile oluşturulan ortaklığın 2022 yılı 2. yarısında faaliyete geçmesi beklenmektedir. SBEP ortaklığı kapsamında ülkelerin denizel ekonomisinde öncelik verecekleri konuların desteklenmesi beklenmekte olup çağrı başlıklarının 2023 yılında ilan edilmesi hedeflenmektedir.

Daha detaylı bilgiler ilerleyen süreçte sunulacaktır. 

İlgili Küme

Gıda, biyoekonomi, doğal kaynaklar, tarım ve çevre