Genel Bilgi

Key Digital Technologies (KDT) ortaklığı, tüm ekonomik ve toplumsal sektörlerin dijital dönüşümünü destekleyecek, dönüşümün Avrupa için çalışmasını sağlayacak ve AB'nin 2050 yılına kadar dünyanın iklim açısından nötr ilk kıtası olma hedefine katkıda bulunarak Avrupa Yeşil Mutabakatını (Green Deal) destekleyecektir. 

Yeni KDT Ortaklığı şunları amaçlamaktadır:

  • Kullanıcıların ihtiyaçlarına göre tasarlanmış sağlam ve güvenilir teknolojiler sağlayarak, yenilikçi elektronik bileşenler ve sistemler, yazılım ve dijital değer zincirlerine akıllı entegrasyon sağlamak. 
  • Mobilite, sağlık, enerji, güvenlik, üretim ve dijital iletişim alanlarındaki büyük küresel sorunları ele almak için bu teknolojileri geliştirmek ve uygulamak.

KDT Ortaklığı, Avrupa'yı elektronikte teknoloji geliştirmenin ön saflarında tutmak amacıyla 2014 yılında kurulan Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL) Ortak Girişimi üzerine kurulmuştur.
 

Bütçe

Komisyon, KDT ortaklığı için 2021-2027 yılları arasında 1,8 milyar Avro'luk bir katkı önermiştir. Aynı zamanda, katılımcı Üye Devletler de benzer bir katkı sağlarken, sanayi, araştırma kuruluşları, akademi vb. sanayi kuruluşları AENEAS, ARTEMISIA ve EPoSS

Çağrı Bilgileri

Key Digital Technologies (KDT) 2022 Çağrısı | Ufuk Avrupa

İlgili Küme

KDT ortaklığı Küme 4 bünyesinde yer almaktadır. Cluster 4: Digital, industry and space | European Commission (europa.eu)

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/key-digital-technologies-new-partnership-help-speed-transition-green-and-digital-europe#:~:text=The%20new%20KDT%20Partnership%20aims,reinforce%20Europe's%20potential%20to%20innovate