Genel Bilgi

Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortaklığı (European Partnership on Rare Diseases) çok disiplinli araştırma ve yenilik programlarıyla nadir hastalıklar alanındaki tüm paydaşları bir araya getirerek, yeni teşhis ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi ve nadir hastalıkla yaşayan bireylerin yaşam kalitesini artırmak hedefi doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak hedefiyle oluşturulacaktır. Bu hedef doğrultusunda ortaklık, 11. Kalkınma Planı, TÜBİTAK Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları 2020-2021’deki Sağlık Alanı: Sağlıkta Dijital Teknolojiler, İlaç, Biyonanoteknoloji ve Biyomalzemeler, Tanı bilim / Tanı kitleri başlıkları Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortaklığı’nın hedefleri ile örtüşmektedir.

  Çağrı Bilgileri

  Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortaklığı’nın hedefleri arasında;

  • IRDiRC (International Rare Diseases Research Consortium – Uluslararası Nadir Hastalıklar Araştırmaları Konsorsiyumu) hedefleriyle paralel olarak, bir nadir hastalık teşhis zamanının 1 yıla kadar indirilmesi ve 2027 yılına kadar 1000 yeni tedavi yönteminin geliştirilmesini sağlamak;
  • Araştırma ekosisteminin nadir hastalıklarda yeni teşhis ve tedavi yöntemlerinin keşfi doğrultusunda geliştirilerek araştırmadan sağlık sistemine kadar uzanan hattın verimli bir şekilde işlenmesine katkı sağlanması;
  • Avrupa Referans Ağları’ndan elde edilen nadir hastalıklarla ilişkili tüm verilerin toplanarak AB ve uluslararası düzeyde işlenmesinin sağlanması;
  • AB ve asosiye ülkeler ve 3. Ülkelerle işbirliklerinin artırılarak nadir hastalıklar alanındaki tüm kaynakların ve uzmanlıkların bir araya getirilmesi;
  • Araştırma ve yeniliği büyük ölçüde kolaylaştıran AB / uluslararası standartların oluşturulması;
  • AB’nin nadir hastalıklar araştırma ve yenilik çalışmalarında etkili bir merkez haline gelmesi yer almaktadır.

  Diğer Bilgiler

  Sorularınız için jale.sahin@tubitak.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

  Program Hakkında Detay bilgi için tıklayınız.

  Avrupa Birliği Nadir Hastalıklar Araştırmaları alanında yürütülen tüm programlar hakkında bilgi almak için tıklayınız