Genel Bilgi

European Partnership for Photonics
Fotonik (ışık tabanlı teknolojiler), dijital dönüşüm ve Avrupa'da yeşil ve sağlıklı bir gelecek için temel bir yapı taşıdır. Bu ortaklık, fotonik alanındaki yenilikleri hızlandırmayı, Avrupa'nın teknolojik egemenliğini güvence altına almayı, Avrupa ekonomisinin rekabet gücünü artırmayı ve uzun vadeli iş ve refah yaratılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. 2030'a kadar Avrupa, temel ve gelişmekte olan fotonik teknolojilerde liderliğini sürdürecektir.

Photonics21 tarafından 3000'den fazla üyesiyle temsil edilen, yüksek motivasyona sahip bir fotonik endüstrisi ve akademik topluluk, Ufuk Avrupa için önerilen Photonics Ortaklığının oluşmasını desteklemektedir. Photonics21 topluluğu, mevcut Ufuk 2020 Photonics Kamu Özel Sektör Ortaklığı'nda beklentilerin karşılandığını göstermiştir.

İlgili Küme

Photonics Ortaklığı Küme 4 kapsamında yer almaktadır.

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe/candidates-digital-industry-and-space_en