Genel Bilgi

Agroekoloji yaşam laboratuvarları ve araştırma altyapıları

Ortaklık, Avrupa çapında agroekolojiye geçişi hızlandıran bir canlı laboratuvarlar ve araştırma altyapıları ağı oluşturmayı ve desteklemeyi amaçlamaktadır. Uzun vadeli, sahaya özgü, çok paydaşlı ve gerçek yaşam deneyimleri için alanlar sağlayacak ve çiftçileri olumlu ekonomik, çevresel ve sosyal etkiler için ihtiyaç duyulan ölçekte agroekolojik uygulamaları anlamada ve uygulamada destekleyen uygulamaları benimsemeye hazır şekilde sunacaktır. 

2030'a kadar, agroekoloji etrafındaki ekosistem AB düzeyinde daha iyi bağlanacak, agroekolojik süreçler hakkındaki bilgi, çiftçiler ve çevre tarafından agroekolojinin alımını artıracak ve çiftçiliğin sosyal performansı iyileştirilecektir.

Ortakların beklenen türü ve bileşimi:

Ortaklar:

 • Çevre yetkilileri dahil ulusal / bölgesel ve yerel yönetimler 
 • Finansman kuruluşları
 • Araştırma / yenilik / eğitim kuruluşları

Paydaşlar:

 • Çiftçiler ve daha geniş çiftçilik / kırsal topluluk
 • Sivil toplum / STK'lar
 • Arazi sahipleri
 • Tarımsal bilgi ve yenilik sistemi (AKIS)

Kapsayıcılık:

 • Tema: Ortaklık, tarımsal ekoloji ve ayrıca tarımsal ormancılık, tüm organik sektör ve ilgili sürdürülebilir tarım sistemleriyle ilgili konuları kapsayacaktır (ortaklık tüketicileri ve diğer gıda zinciri paydaşlarını da içerebilir)
 • Coğrafya: Ortaklık, çeşitli tarım sistemlerini / sektörlerini, coğrafi ve sosyo-ekonomik bağlamları (farklı pedo-iklim koşulları dahil) kapsayan dengeli ve temsili bir dizi konumu kapsayacaktır. Halkın katılımı: Ortaklık vatandaşların / tüketicilerin katılımını arayacaktır. canlı laboratuvarlarda, ürün / değer zinciri geliştirme perspektifinden ve iş modelinin tutarlılığına (sosyo-ekonomik / davranış bilimleri) katkıda bulunmak. Bu paydaşların katılım yöntemleri, ortaklığın (ortak ortaklar / tüketici kurulu) yönetimine bağlı olacaktır.
   

Bütçe

Henüz netleşmedi

Çağrı Bilgileri

Ortaklık başlangıç tarihi 2023/2024 için planlanmaktadır, daha detaylı bilgi sonraki bir aşamalarda sunulacaktır.

İlgili Küme

Gıda, biyoekonomi, doğal kaynaklar, tarım ve çevre