Genel Bilgi

Girişim;

  • Bilimsel bilginin yeniliklere dönüştürülmesini kolaylaştıran AB çapında bir sağlık araştırma ve yenilik ekosistemi oluşturmayı
  • Stratejik sağlık ihtiyaçları için güvenli, etkili, insan merkezli ve uygun maliyetli yeniliklerin geliştirilmesini
  • Küresel olarak rekabetçi bir Avrupa sağlık endüstrisi için sektörler arası sağlık inovasyonunu teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Girişim, hastalıkların önlemesi, teşhisi, tedavileri ve hastalık yönetimini kapsayacaktır.

İlgili Küme

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-1-health_en