Genel Bilgi Bilimsel ve Teknolojik Arka Plan

Yeryüzündeki yaşam için toprak esastır. Yetiştirdiğimiz ve yediğimiz gıdalar, ahşap, tekstil ve yem gibi ürünler toprak sayesinde tedarik edilmektedir. Ayrıca, toprak temiz su, biyoçeşitliliğin desteklenmesi besin tuzlarının döngüsü ve iklim düzenlemesi için öneme sahip bir dizi ekosistem hizmeti sunmaktadır. Toprak oldukça dinamik ve hassas bir yapıya sahip olmakla birlikte kısıtlı bir kaynaktır. Yalnızca 1 cm toprağın oluşması neredeyse 1000 yıl sürmektedir.

Buna karşın, bahse konu faydaların kıymetini bilmeyerek toprak sağlığını ihmal etmiş bulunmaktayız. Toprak; üretim, yerleşim ve sanayi için daha çok alan talep eden artan bir nüfusun baskısıyla karşı karşıyadır. Ayrıca, deniz seviyesinin yükselmesi, erozyon ve iklim değişikliği de toprağı ciddi ölçüde etkilemektedir. Dünyamızdaki toprağın yaklaşık 33%’ü bozulmuş halde olmakla birlikte erozyon AB’deki tarım arazilerinin 25%’ini etkisi altına almış durumdadır. Topraklar hassas yapıdadır, oluşması binlerce yıl alırken saatler içinde yok edilebilir! Bu da, gelecek nesiller için yenilebilmesi ve korunması için toprağa şu an özen göstermemiz gerektiği anlamına gelmektedir.

Bu sebeple, toprak durumu Avrupa’nın Yeşil Mutabakatı ve Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin merkezinde yer almaktadır. Bu doğrultuda, Avrupa Birliği “Toprakları önemsemek hayatı önemsemektir” şeklinde bir misyon başlatmayı önermektedir.

Aksiyon Alanları

Misyon faaliyetleri, araştırma ve yenilik, eğitim ve tavsiyelerinin yanı sıra "Living labs" (yerdeki bir laboratuvarda deneyler ve inovasyon) ve "Deniz Fenerleri" (iyi uygulamaların sergilendiği yerler) kullanılarak toprak yönetimi için iyi uygulamaların gösterimini bir araya getirecektir.

Hazırlık aşaması Kasım 2020’de başlamış olup azami 12 ay sürmesi planlanmaktadır. Bu süreçte, yatırım stratejileri, performans göstergeleri ve detaylı aksiyonlar geliştirilecektir. 

Süreç sonunda misyonlar bir dizi kritere göre değerlendirilecek olup onaylanması halinde 2021’in üçüncü ya da dördüncü çeyreğinde yürürlüğe girmesi planlanmaktadır.

Kapsam ve Hedefler

Bu misyonun ana hedefi “2030’a kadar her AB ülkesindeki tüm topraklarının en az 75%’inin sağlıklı ve bağımlı olduğumuz temel hizmetleri temin edebilecek durumda olmasıdır.”.

Toprakları önemsemek hayatı önemsemektir” misyonu, toplumun toprakla ilgili farkındalığını arttıracak ve Avrupa’yı sürdürülebilir toprak ve kara yönetimi yolunda ilerletecektir. Misyon, bilim insanları, çiftçiler, iş insanları, politikacılar ya da bizler gibi günlük hayatta yer alan tüketiciler gibi her kesimden insanı bir araya getiren ortak bir çaba olacaktır. 

Sağlık, toprak ve gıda alanındaki bir misyon, toprağın önemi konusunda toplum bilincinin oluşturulması, halkın katılımın sağlanması, toprağın işlevlerinin ve sağlığının yeniden oluşturulması için çözümler üretilmesi ve bilginin tesis edilmesi için güçlü bir araç sağlayacaktır. Bu da, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasında toprak potansiyelinin tam olarak kullanımına olanak verecektir. Sonuçlar, Avrupa Yeşil Mutabakatının başarısı ve sürdürülebilir gıda, biyoçeşitlilik ve iklim konularında ilerleme kaydedilmesi kapsamında direk etkili olacaktır.

Çağrı Bilgileri

Hazırlık aşaması Kasım 2020’de başlamış olup azami 12 ay sürmesi planlanmaktadır. Bu süreçte, yatırım stratejileri, performans göstergeleri ve detaylı aksiyonlar geliştirilecektir.

Süreç sonunda misyonlar bir dizi kritere göre değerlendirilecek olup onaylanması halinde 2021’in üçüncü ya da dördüncü çeyreğinde yürürlüğe girmesi planlanmaktadır.

Bütçe

Her AB misyonun zorluk derecesine göre belirli bir zaman dilimi ve bütçesi olacaktır.