news-horizon
  25 Nisan 2019

1. Danışma Grubu Toplantısı Batarya Amiral Gemisi ve ilgili Batarya Çağrılarına yönelik düzenlenmiştir. Toplantının temel amacı, Türkiye'de yeni pil teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında ve AB'deki ilgili girişimlerde yer alan kuruluşlar arasında ağ oluşturmak ve Türk kuruluşlarının AB girişimlerine ve özellikle Ufuk 2020 ve gelecekteki Ufuk Avrupa’ya katılımını teşvik etmektir. Toplantının bir diğer önemli amacı da Türk kuruluşlarla iş birliği içinde AB ortaklarının ilgisini artırmak olmuştur.

Benzer Haberler