news-horizon
  07 Kasım 2019

2. Ulusal Danışma Toplantısı Nadir Hastalıkları Çağrılarına odaklanıştır. Toplantının temel amacı, Türkiye'de nadir görülen hastalıklar araştırmaları ve ilgili sağlık sistemi ile AB'deki ilgili girişimlerde yer alan kuruluşlar arasında ağ oluşturmak ve Türk kuruluşlarının AB girişimlerine ve özellikle Ufuk 2020 ve gelecekteki Ufuk Avrupa Programına katılımını teşvik etmekti. Toplantının önemli bir amacı da Türk kuruluşlarla iş birliği içinde AB ortaklarının ilgisini artırmaktı. Etkinlik, AB ve Türkiye'deki Nadir Hastalıklar araştırmalarının yanı sıra Nadir Hastalıklarda Ortak Ulusötesi Çağrısı hakkında bilgi sağlayan ve ortak proje örnekleri ve proje önerileri sunan bir ağ oluşturma etkinliği olarak tasarlandı.

Benzer Haberler