news-horizon
  22 Kasım 2019

The fourth in a series of 12 project writing training events for SMEs was successfully staged at the Sheraton Grand Hotel in Adana on 22nd October. The event attracted 49 delegates ranging from microbusinesses to larger enterprises.

3. Danışma Grubu Toplantısı, Ufuk 2020 Teknik Destek Projesi kapsamında, Türkiye ve Türkiye'de IPA Programı çatısı altında finanse edilen 12 proje arasındaki koordinasyona atfedilmiştir. Etkinlik, Ana yararlanıcılar (ERA) arasında bir ağ oluşturmayı; faaliyetlerin iş birliğini ve koordinasyonunu teşvik etmeyi ve projeler arasında potansiyel sinerjileri araştırmayı amaçlamıştır. Ulusal Danışma Toplantısının temel amacı, ERA kuruluşlarının projeleri nasıl hayata geçirmeyi planladıkları ve ortak çıkarları ve iş birliği fırsatlarını nasıl belirledikleri konusunda görüş alışverişinde bulunmak için bir platform oluşturmaktı. Bu bağlamda önemli hedef, nihai yararlanıcıların (araştırma, iş destek kuruluşları ve şirketler) AB Çerçeve Programları: Ufuk 2020 ve gelecekteki Ufuk Avrupa’ya katılım konusundaki ilgisini artırmaktır.

Benzer Haberler