news-horizon
  25 Mayıs 2021

Bilgi Çoğaltıcıları çevrim içi çalıştaylarının üçüncüsü olma niteliği taşıyan etkinlik, Bilgi Çoğaltıcıları’nın Ufuk Avrupa Programı için teklif hazırlığının ilk aşamasının nasıl yönetileceğini öğrenmesini hedeflemektedir.

Eğitim, bir fikrin projeye nasıl aktarılacağını, bunun Avrupa Birliği politikası açısından nasıl uygun halegetirileceği, proje fikri etrafında ortaklıkların nasılgeliştirileceği ve konsorsiyum oluşturulması konularında bilgiler sunar.

Benzer Haberler