events horizon
  21 Mayıs 2021

Türkiye Cumhuriyetive Avrupa Birliğitarafından ortaklaşa finanse edilen, yararlanıcı kurumu TÜBİTAK, yürütücü kurumuT.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen ‘Ufuk2020’deTürkiye Faz-II’ projesi çerçevesinde ‘EIC Hızlandırıcı Programı KOBİ’ler için Çevrim içi Proje Yazma Kampı’ 21Mayıs2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Ufuk Avrupa EIC Hızlandırıcı Programıçerçevesinde projelerinihazırlamaktaolanKOBİ’lerihedefleyen proje yazma kampları,proje tekliflerininkritik bölümlerinin hazırlanması aşamasındadoğrudanpratikbir eğitimdesteğisağlamaktadır. Her bir kampsonunda KOBİ’ler,spin-offfirmalar, start-up’lar ve bireysel girişimcilerTÜBİTAKve uluslararası uzman bir ekipileEICHızlandırıcı Programıkapsamında proje yazımını öğrenme ve mevcut projelerini geliştirmefırsatıbulmaktadırlar.Etkinlik süresince katılımcılara örnek çalışmalar üzerinden birebir çalışmadesteği verilmektedir.

Etkinlikte gerçekleşen sunumlar, etkinlik kaydı ve daha fazla bilgi için, https://th2020.zendesk.com/hc/en-us/articles/360021431259--PWC-SME-5-EIC-Accelerator-Project-Writing-Camp-for-SMEs-online- ve http://ufukavrupa.org.tr/ sayfalarını ziyaret edebilirsiniz

Benzer Haberler