ECSEL National Advisory Group Meeting & Infoday
  19 Şubat 2020

The fourth in a series of 20 National Advisory Group Meetings was successfully staged at the Bogazici University, Istanbul on 18th February.

20 etkinlik serisinden oluşan Ulusal Danışma Grubu Toplantısı serisinin dördüncüsü 18 Şubat'ta İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde başarıyla gerçekleştirildi. Danışma grubu toplantısı ve bilgilendirme günü, tamamı elektronik bileşenler ve sistemler sektörünü temsil eden akademiden mikro işletmelere ve daha büyük işletmelere kadar 150'den fazla katılımcının ilgisini çekmeyi başardı.

ECSEL JU – Elektronik Komponent ve Sistemler için Kamu-Özel Ortaklığı – dijital ekonomi çağında Avrupa'nın rekabetçi liderliği için gerekli olan üstün düzey uzmanlık için Araştırma, Geliştirme ve Yenilik projelerini finanse ediyor.

Program kapsamında Avrupa endüstrisi, KOBİ'ler ve Araştırma ve Teknoloji Kuruluşları, Avrupa 2020 bütçesi aracılığıyla 30 ECSEL Katılımcısı Devlet ve Avrupa Birliği tarafından desteklenmekte ve ortak finanse edilmektedir. Aynı zamanda ECSEL JU araştırma, geliştirme ve yenilik projeleri için yıllık teklif çağrıları başlattı.

Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen Ufuk 2020'de Türkiye Faz II proje dahilinde gerçekleştirildi. Toplantının amacı, paydaşları ECSEL AB Ortak Girişimi kapsamında açılan yeni çağrı hakkında katılımcılara daha n bilgilendirmek ve Türk paydaşları ECSEL girişiminin kilit oyuncularıyla ortak paydada buluşturmaktır. 

Nihayetinde, Ocak 2019’dan beri 400’ü aşan katılımcısıyla, Türkiye'den sektör temsilcilerinin ECSEL'in kilit oyuncularıyla yüz yüze platformlarda buluşabileceği ve proje önerilerini ve diğer iş birliği araçlarını tartışabileceği aracılık etkinliği gerçekleştirildi.

Benzer Haberler