news
  09 Mart 2020

"National Advisory Group Meeting on Secure Societies" which aimed to strengthen cooperation between national stakeholders and international stakeholders, as well as raising awareness of national stakeholders on secure societies, was held in Ankara hosted by TUBITAK on 5th March 2020.

Ufuk 2020’de Türkiye Faz II projesi dahilinde, ulusal ve uluslararası paydaşların iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen ve aynı zamanda güvenli toplumlar hakkında uluslar paydaşların farkındalığını artırmak için düzelenmiş Güvenli Toplumlar Ulusal Danışma Grubu Toplantısı 5 Mart 2020 tarihinde TÜBİTAK ana merkezinde gerçekleşti.

Güvenli Toplumlar Ulusal Danışma Grubu Toplantısı TÜBİTAK ve Sabancı Üniversitesi Kurumsal Avrupa Ağı Ofisi iş birliği aracılığıyla gerçekleşmiştir. Toplantının amaçlarında  Ufuk 2020’de Türkiye Faz II dahilinde başarılı teklif başvuruları nasıl olması beklendiğine değinmek, Türkiye’den başarı hikayeleri hakkında örnekler vermek ve proje hakkındaki sunumu katılımcılarla paylaşmak yer almıştır. 

Birçok sektörden 70 farklı katılımcı ile etkinlik başarı ile tamamlanmıştır.

Benzer Haberler