news-horizon
  04 Eylül 2020

The main aim of the trainings was to support excellent and ambitious researchers and academics of Turkey and research support staff in the preparation of competitive and high-quality proposals for Horizon Europe ERC Call on Starting Grants (StG) and on Consolidator Grants (CoG).

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finance edilen, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun faydalanıcısı (TÜBİTAK), T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücüsü olduğu Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen Ufuk 2020’de Türkiye Faz II Projesi, Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelere geniş bir eğitim desteği ve destekleyici altyapı sunmaktadır. Ufuk 2020 Hızlandırıcı Pilot (KOBİ Aracı) kapsamında şu anda finansman tekliflerinin hazırlanmasında yer alan ve ideal olarak tekliflerini son tarihi7 Ekim 2020 olan Hızlandırıcı için sunmayı amaçlayan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerden oluşan katılımcıları hedeflemektedir. Etkinlik, KOBİ Aracı Hızlandırıcı koşullarının yorumlanmasına, uluslararası uzmanların ve TÜBİTAK'ın deneyimlerinin paylaşılmasına odaklanmaktadır.

Benzer Haberler