news
  27 Şubat 2020

A very successful 2-day focus group training on the INNOSUP-01 call opportunity for new industrial value chains was organized in Ankara on 25th and 26th February 2020.

Ufuk 2020’de Türkiye Faz II Teknik Desteği doğrultusunda, 25 ve 26 Şubat 2020 tarihlerinde Ankara'da başarıyla gerçekleştirilen kümeleşmeleri kolaylaştırıcı projelere yönelik 2 günlük bir odak grup eğitimi düzenlendi. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Ufuk 2020’de Türkiye Faz II kapsamında düzenlenen odak grubu eğitim etkinliği, ilgili program kapsamında teklif hazırlamakla ilgilenen katılımcılar için ücretsiz olarak düzenlendi. Eğitimler Türkiye’den projeler ve Ufuk 2020 hakkında bilgilendirme oturumları ile başladı. Devam eden oturumlarda konsorsiyumlara karşı sergilenmesi beklenen tutumlar, INNOSUP-01 tekliflerine katılma ve Ufuk2020 INNOSUP-01 çağrılarında başarılı teklifler yazma stratejilerine odaklanıldı. Etkinliğe bilgisayar yazılımı üretiminden biyoteknolojiye kadar çok çeşitli işletme büyüklüklerini ve sektörleri temsil eden 50 katılımcı katıldı.

Benzer Haberler