news-horizon
  30 Temmuz 2019

Etkinliğin içeriği, Avrupa Komisyonu’ndaki değerlendiricilerinin KOBİ Aracı tekliflerini değerlendirmek için takip ettiği üç temel hususa dayanmaktadır. Bahsi geçen kilit noktalar, araştırma yöntemlerinin kapsamı, pazar analizi, gerçekleri ve verileri kazanan tekliflere dönüştürmede kullanılan iyi uygulamalar, yazma teknikleri, "standart" teklif bölümlerindeki çeşitli gereksinimler ve daha yüksek puanlar için iyi uygulamalara ilişkin değerlendiricilerin bakış açıları ile desteklenmiştir. Eğitim, örnek teklifleri gözden geçirmek ve geliştirmek, ardından notları bir kontrol listesiyle karşılaştırmak için alıştırmaları da içermiştir. Ayrıca, hem genel olarak Ufuk 2020 hem de KOBİ Aracı özelinde sunumlar yapılarak, KOBİ Aracı için teklif yazmak isteyen Türk KOBİ'leri ile çalışma deneyimini aktaran bilgiler de paylaşılmıştır. Etkinliğin genel amacı, KOBİ tekliflerinin içeriğinde daha ilgili bilgileri arayarak ve ayrıntıları sorgulayarak, katılımcıların KOBİ'lere, KOBİ Aracı tekliflerinin geliştirilmesinde yardımcı olma becerilerini geliştirmek olmuştur.

Benzer Haberler