KÜME 5: MOBILITE ÇEVRIM İÇI GENEL BILGILENDIRME ETKINLIĞI
  02 Haziran 2021

Etkinlik, Ufuk Avrupa Çerçeve Programlarında az deneyime sahip olan veya hiç deneyimi olmayan potansiyel katılımcıların yanı sıra, yeni Ufuk Avrupa Yapısı ve 2021-24 Stratejik Planı hakkında bilgi edinmek isteyen katılımcıları hedefleyen bir tanıtım etkinliğidir. Etkinlik, UfukAvrupa’nın üç ana bileşeninden ikincisi olan Küresel Sorunlarve Endüstriyel Rekabet bileşeni altında yer alan“Küme5: İklim, Enerji ve Mobilite” kümesi2021-2022 yılları Çalışma Programı (Work Programme) kapsamındaki Mobilite konuları (Ulaşım Modlarında Temiz ve Rekabetçi Çözümler, Emniyetli, Dirençli, Akıllı ve Entegre Ulaşım Sistemleri üzerine odaklanmaktadır. Etkinlikte gerçekleşen sunumlar, etkinlik kaydı ve daha fazla bilgi için, https://th2020.zendesk.com/hc/en-us/articles/360021693379-GIT-8-HE-Mobility-Cl-5ve http://ufukavrupa.org.tr/  sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Benzer Haberler