news-horizon
  22 Nisan 2021

Etkinlik, TÜBİTAK Ufuk 2020 Sağlık İrtibat Noktası Özge Gözay ve UFUK 2020’de Türkiye Faz-II Projesi Takım Lideri Aleksander Bakowski’nin açılış konuşmaları ile başladı. Konuşmalarında, etkinliğin öneminden bahsederek TRANSCAN-3 ERA-NET Cofund Çağrısına değindikten sonra, TRANSCAN-3 Projesi JTC2021 Çağrı ve Prosedürleri hakkında konuşmak üzere sözü, İtalya Sağlık Bakanlığı’ndan Silvia Paradisi’ye devrettiler.

Silvia Paradisi, genel çerçevedeTRANSCAN-3Projesi ile ilgili bilgi verdikten sonra JTC 2021Çağrısı hedefleri ve başvuru prosedürleri ile ilgili kapsamlı bir sunum ile konuşmasını tamamladı. Paradisi ve TÜBİTAK Ulusal İrtibat Noktaları, TRANSCAN programı ve ortaklık yapıları hakkında katılımcıların birçok sorusunu da cevapladılar. Sayın Paradisi’nin oturumu ardından EATRIS Translasyonel Tıp için Avrupa Araştırma Altyapısı temsilcisi Anne-Charlotte Fauvel, EATRIS ileilgili değerli bilgiler paylaştı ve TRANSCAN teklifleri için platformu nasıl kullanacaklarına ilişkin katılımcılara detaylı açıklamalarda bulundu. Etkinliğin devamında Sayın Özge Gözay ve Sayın Şükran Alpdemir moderatörlüğünde, katılımcıların proje fikirlerini paylaşmaları ve ağ kurmaları amacıyla sunum oturumu gerçekleştirildi. Bu oturumda katılımcılar, JTC2021’e ortak proje sunmak amacıyla proje fikirleri, araştırma tecrübeleri, klinik kapasiteleri ve ortaklık yapılarından bahsederek kendilerine iletilen soruları yanıtladılar.

Etkinlik Avrupa’nın dört bir yanından katılımcıların Türk katılımcılarla buluşmasına olanak sağlayan 100’e yakın birebir görüşmelerin yapıldığı ağ kurma oturumu ile sonlandırıldı.

Benzer Haberler