news
  06 Mart 2020

The European Innovation Council (EIC) launched the Accelerator Pilot Programme under the Horizon 2020 SME Instrument and introduced the new concept of ‘blended finance’ – a combination of EC grant with EC and private sector venture capital. Read more on this exciting approach.

Geçtiğimiz yılın sonuna doğru, Avrupa İnovasyon Konseyi, Ufuk 2020 KOBİ Aracı kapsamında Hızlandırıcı Pilot Programını başlattı. Pilot Program sayesinde, Faz I aşamasından Faz II’ye geçiş başarıyle sağlandı. Avrupa Konseyi hibesi ile Avrupa Konseyi özel sektör risk sermayesinin kombinasyonu olan 'karma finansman' konseptini getirildi.

Ufuk 2020'de Türkiye Faz II projesi, “Hızlandırıcı” hakkında temel taslak görevi sunan bir broşür ve ilgili hedefleri, gereksinimleri ve süreçleri daha ayrıntılı olarak ortaya koyan 24 sayfalık bir Kılavuz hazırlamıştır. Linkten ulaşabilirsiniz: https://th2020.zendesk.com/hc/en-us/articles/360009900180-New-publications-on-the-EIC-Accelerator-a-first-for-Turkey-

 

Benzer Haberler