news
  23 Kasım 2020

Açılışı, TÜBİTAK Ufuk 2020 Enerji Alanı Ulusal İrtibat Noktası Sayın Çağrı Yıldırım’ın katılımcıları karşılamasıyla gerçekleştirdiği etkinlik, TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Sayın Mete Karaca’nın sunumu ile başladı. Sayın Mete Karaca, Türkiye’nin Ufuk 2020 performansından bahsederek ,Türkiye’nin Ufuk Avrupa için de önemli bir paydaş olduğuna değindi. Sayın Karaca daha sonrasında, Ufuk Avrupa çalışma grupları ve genel bütçe dağılımı hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Sayın Karaca, Türkiye’nin Ufuk Avrupa Programına katılımına yönelik gelişmeler hakkında bilgi verdikten sonra sunumunu sonlandırdı.

Etkinliğin devamında, Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II Proje ekibi tarafından Ufuk Avrupa yapısı, mali hükümleri ve yeni Model Hibe Anlaşması (MGA) gibi konulara değinen sunumlar gerçekleştirilirken hem TÜBİTAK hem de Proje uzmanları katılımcıların sorularınada sunum esnasında ve sonrasında cevap verdiler .Devam eden süreçte, TÜBİTAK Koordinatörlüğü Destekleme Programı ve ERC EBAG Program Sorumlusu Sayın Damla Or,Türk yararlanıcılar içinUfuk Avrupa’daki Destek Mekanizmaları hakkında bir sunum gerçekleştirerek TÜBİTAK Avrupa Birliği Çerçeve Destek programları ve teşvik amacı güden ödüllerden bahsetti.Etkinlik boyunca, katılımcılara interaktif olarak anket soruları da yöneltilerek katılımcılara aktif katılım olanağı sağlandı.

Benzer Haberler