news-horizon
  26 Mayıs 2021

Etkinlik, Avrupa Birliği’nin yeni Ar-Ge ve İnovasyon Çerçeve Programı olan Ufuk Avrupa’nın Yapısı ve 2021-24 Stratejik Planı hakkında bilgi edinmek isteyen ve Ufuk Avrupa Çerçeve Programı’na yönelik potansiyel katılımcıları hedefleyen bir giriş etkinliği olma özelliği taşımaktadır. Etkinlik, Ufuk Avrupa’nın üç ana dayanağından ikincisi olan Küresel Zorluklar ve Endüstriyel Rekabet başlığı altında yer alan Toplum için Sivil Güvenlik (Küme 3) başlığına yönelik olup ve aşağıda yer alan çağrı başlıklarına odaklanmıştır.

  • Suç ve Terör ile Mücadele
  • Sınır Yönetimi
  • Altyapıların korunması
  • Siber güvenliğin artırılması
  • Afete-dayanıklı Toplumlar
  • Güvenlik araştırma ve inovasyon faaliyetlerine destek verilmesi

Genel Bilgilendirme Etkinliği; Ufuk Avrupa’nın Yapısı ve 2021-24 StratejikPlanı’na ek olarak, Avrupa Birliği’nin Toplum için Sivil Güvenlik çalışma programı kapsamındaki önceliklerini ve hedeflerini, stratejik uyum çalışmalarını, beklenen etkileri ve ilgili Çalışma Programı hedeflerini ana hatlarıyla sunmuş olup,yeni Teklif Şablonu dahil olmak üzere Ufuk Avrupa Çağrı ve Teklifdokümanlarınıda kapsamıştır.

Etkinlikte gerçekleşen sunumlar, etkinlik kaydı ve daha fazla bilgi için, https://th2020.zendesk.com/hc/en-us/articles/360021508999-GIT-7-HE-Civil-Security-for-Society-Cl-3- ve http://ufukavrupa.org.tr/ sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Benzer Haberler