news-horizon
  23 Eylül 2019

Bu ziyaretin amacı, Avrupa Komisyonu, Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) ve yeni Çerçeve Programı Ufuk Avrupa ile ilgili proje arasında ağ oluşturmayı ve iletişimi kolaylaştırmaktır.

Bu ziyaret, “Ufuk 2020'de Türkiye” ekibinden Kilit Uzmanlar ve TÜBİTAK Ulusal İrtibat Noktaları ile TÜBİTAK'ın önerisi ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayı ile düzenlenmiştir. Bu kurumlar, etkinliği, bir sonraki Çerçeve Programı olan Ufuk Avrupa’ya geçişi hakkında bilgilendirmek adına projeye önemli bir girdi olarak görmüşlerdir.

Benzer Haberler