news
  18 Şubat 2020

A group of 15 researchers and officials visited The Centre for Research & Technology, Hellas - CERTH, last week (10-14 February).

5.si düzenlenen uluslararası çalışma ziyareti bu sefer sağlık ve sağlık sektöründeki bilgi ve iletişim teknolojileri alanına adandı. 
Ziyaretin, odak noktalandığı alanlar aşağıda sıralandığı gibidir: 

  • Sağlık sektöründe bilgi ve iletişim teknolojileri ve yapay zekâ; 
  • Sağlık ve bakım alanındaki dijital değişim.
    • Yapay Zekâ ve Büyük Veri teknolojilerine dayalı kişiselleştirilmiş erken risk tahmini, riski önleme ve riske müdahale
    • Yaşlanmakta olan bireyler için akıllı yaşam ortamlarının kurulması için uluslararası iş birliği oluşturulması
    • İlaçları ve tıbbi cihazları test etmek için bilgisayar simülasyonlarının alımını hızlandırmak
    • Komplike kronik durumların yönetimine ilişkin araştırmaları ilerletmek için gerçek hayatta yaşanmış olayların verilerinin kullanılması

Yardım masamıza daha detaylı bilgi için ulaşabilirsiniz.

Benzer Haberler