news-horizon
  18 Mart 2019

Etkinlik, Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II projesi kapsamında planlanan eğitime hem mevutta olan hem de yeni gelen Bilgi Çoğaltıcılarına (IM) tanıtmayı, Bilgi Çoğaltıcıları arasında güçlü bir topluluk ve ekip oluşturma için temel oluşturmayı, IMS platformunu tanıtma ve iyileştirme için önerilerde bulunmayı ve son olarak en önemlisi Bilgi Çoğaltıcıların eğitim ihtiyaçlarını tartışma ve değerlendirmeyi amaçlamıştır. Tüm Bilgi Çoğaltıcıları, ekip oluşturma alıştırması ve grup olarak eğitim ihtiyaçlarının değerlendirildiği oturum sırasında oldukça aktif katılım sağlamışlardır. Katılımcıların oturma düzeni, grup olarak etkileşimi ve münazaraları kolaylaştırmak için yuvarlak masalar şeklinde düzenlenmiştir. Her grup ayrıca, tanışıklıklarını artırmak amacıyla birtakım faaliyetler de gerçekleştirmiştir. Eğitim ihtiyaç analizi bölümü, etkinlik klasöründe katılımcılara sağlanan ve etkinlik öncesi rapora dahil edilen açık talimatlara dayandırılmıştır.

Çalıştay/öğleden sonra oturumu sırasında, her katılımcı kendi misyon ve vizyonunu, bir Bilgi Çoğaltıcısı olarak belirlemiş ve ardından bu misyon ve vizyonu yerine getirmek için bu eğitim stratejilerini ve eylemlerini belirtmiştir. Katılımcılar daha sonrasında kendi masalarında grup olarak görüşlerini tartışmışlardır. Etkinlik, her grup/masa tarafından tartışılan eğitim konularına ilişkin önerilerle sona ermiştir.

Benzer Haberler