news-horizon
  15 Mart 2019

Bu çalıştayın temel amacı, TNA bulgularını sunmak, bunları katılım gösteren KOBİ'lerle tartışmak ve onların önerilerini Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II projesi kapsamında yürütülen bir dizi KOBİ eğitim etkinliğine dahil etmektir.

Eğitim İhtiyaçları Analizi ve iki eğitim uzmanının Türkiye'deki ve Avrupa'daki KOBİ eğitimlerindeki deneyimlerine ilişkin sunumlarının ardından eğitim, katılımcıların yanıtlarını da içerecek şekilde genişletilmiştir. KOBİ’ler ile yapılan münazara, KOBİ’lerin, KOBİ eğitim etkinliklerinin içeriği ve sunumu için önerilerini formüle etmeleri için bir temel olarak yapılmıştır.

Katılımcılar, çeşitli sektörlerden ve farklı büyüklüklerdeki firmalardan oluşan 6 karma atölye grubuna bölündü. Her grup sunumlardan elde ettiği bulguları değerlendirdi, ardından toplu olarak tartıştı ve sunumunun öncelikli konular, ideal içerik, dağıtım yöntemi ve belirli sektör veya işletme büyüklüğü ile ilgili ihtiyaçlar gibi belirli yönlerine karar vererek, her gruptan seçilen bir raportör daha sonra toplu görüşlerini özet sunumlar halinde diğer katılımcılarla paylaşmışlardır. Son olarak, çalıştay, geri bildirimlerden derlenen çalıştay bulgularının ve tavsiyelerinin genel bir özeti ile sona ermiştir.

Benzer Haberler