news-horizon
  15 Nisan 2019

Etkinliğin içeriği, değerlendiricilerin kararlarını dayandırdıkları, araştırma yöntemlerinin kapsamı, piyasa analizi, bulgu ve verileri kazanan tekliflere dönüştürmedeki kullanılan uygulamalar, yazma teknikleri, "standart" teklif bölümlerindeki çeşitli gereksinimler ve değerlendiricilerin daha yüksek puanlar elde etmek için nelerin iyi bir uygulama olduğuna dair bakış açıları gibi temel hususlara dayandırılmıştır. Eğitim, örnek teklifleri gözden geçirmek ve geliştirmek, ardından notları bir kontrol listesiyle karşılaştırmak için alıştırmaları da içermiştir. Ayrıca hem genel olarak Ufuk 2020 hem de KOBİ Aracı özelinde sunumlar yapılarak, KOBİ Aracı için teklif yazmak isteyen Türk KOBİ'leri ile çalışma deneyimini aktaran bilgiler de paylaşılmıştır. Etkinliğin genel amacı, KOBİ tekliflerinin içeriğinde daha ilgili bilgileri arayarak ve ayrıntıları sorgulayarak, katılımcıların KOBİ'lere, KOBİ Aracı tekliflerinin geliştirilmesinde yardımcı olma becerilerini geliştirmek olmuştur.

Benzer Haberler