egitim-faaliyetleri

EĞİTİM FAALİYETLERİ

Proje ekibimizin sunduğu en önemli hizmetlerden biri, benzersiz kitlelere ve deneyimlere odaklanan bir eğitim etkinlikleridir.

Hedefimiz, başvuru ve Türkiye'nin koordinatör olarak yer aldığı projelerin sayısındaki artışa özel olarak odaklanarak, Ufuk2020 ve Ufuk Avrupa proje geliştirme konusunda temel bilgi ve bilgi transferini sağlamaktır.

Tüm eğitim materyalleri ve etkinliklere dair bilgilere, geçmiş etkinlik kayıtlarına yardım masasından ulaşmak için erişmek için lütfen tıklayınız: 

ETKİNLİK KAYITLARINA ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

danismanlik

DANIŞMANLIK

KOBİ Bire Bir Danışmanlık ve Teklif Geliştirme

Bu faaliyet sayesinde Uluslararası Uzmanlarımız, özenle seçilmiş 40 KOBİ'ye bire bir danışmanlık desteği sunmaktadır. Yardımın iki ana amacı vardır: Ufuk Avrupa- özellikle EIC Hızlandırıcı (Accelerator) Programı- için başvuran KOBİ'lerin sayısını ve başvurularının başarı oranını artırmaktır. Her bir KOBİ ile derinlemesine bir görüşmeden sonra, önerilen HE projelerinin inovasyon potansiyeli hakkında bir fikir veren, HE katılımı için belirli fırsatları ve potansiyellerini artırabilecek işlerinin yönlerini belirleyen bir inovasyon yol haritası içeren bir özet rapor hazırlanmaktadır. Uzmanlardan oluşan ekip aynı zamanda, Ufuk Avrupa kapsamında sunulmak üzere hazırlanan tekliflerin başarı oranını artırmak için taslak tekliflerin de kısa bir değerlendirmesini yapmayı teklif etmektedir.

KOBİ Pilot Mentorluk Programı

KOBİ'lerin Ufuk Avrupa tekliflerini daha iyi hale getirmelerine yardımcı olmak amacıyla, Proje tarafından bir KOBİ Mentorluk Programı pilot uygulaması yapılmaktadır. Bu aktivite kapsamında, seçilen 20 KOBİ, program tarafından özenle seçilmiş ve doğrulanmış deneyimli KOBİ mentorlarından 6 yarım günlük mentorluk desteği alacaktır. Pilot çalışmanın amacı, her bir KOBİ'nin ihracat pazarlaması, inovasyon, ticarileştirme vb. gibi bir Ufuk Avrupa teklifini geliştirmedeki önemli faktörlere yaklaşımına bakmak ve böylece mentorluk oturumları aracılığıyla Ufuk Avrupa finansmanı için teklif vermek için daha iyi bir konumda olmalarına destek olmaktır.

Proje, danışmanlık desteğinin yanı sıra KOBİ'lere geniş bir eğitim yelpazesi sunmaktadır. KOBİ’lere yönelik gerçekleştirilmiş olan etkinliklere dair tüm eğitim materyallerine ve bilgiye aşağıdaki linkler vasıtasıyla erişmek mümkündür.

ag-olusturma

AĞ OLUŞTURMA

Proje, başarılı Ufuk 2020 proje başvuruları sunabilmeleri adına araştırmacılara farkındalık, bilgi ve belirli becerileri geliştirmeyi amaçlayan eğitim ve danışmanlık faaliyetleri kapsamında gerekli finansal desteği sunmaktadır. Faaliyetler arasında hem Türkiye'de hem de Brüksel'de Uluslararası Proje Pazarı Etkinliklerinin organizasyonu, çevrimiçi ağ oluşturma faaliyetlerine olanak tanıyan B2B eşleştirme araçları ve yurtdışındaki ağ oluşturma etkinliklerine katılım için ağ oluşturma etkinliklerine veya konsorsiyum oluşturma toplantılarına seyahat eden Türk araştırmacılara finansal destek de yer almaktadır.

Proje, ağ oluşturma faaliyetleri kapsamında birçok farklı sektörlerden Türk katılımcıların farklı ülkelerden Avrupalı meslektaşlarıyla yüz yüze ve çevrimiçi platformda buluşmasını sağlayan iki Proje Pazarı etkinliğini, çevrimiçi TRANSCAN ağ oluşturma ve çevrimiçi Avrupa Yeşil Mutabakat Alanında Uluslararası Ağ Kurma etkinliklerini başarıyla gerçekleştirmiştir.

  • Araştırma ve Yenilik Alanlarında Avrupa Birliği ve Türkiye arasında İş Birliği: Uluslararası Proje Pazarı Etkinliği ‘ICTurkey2019’ Bu etkinlik kapsamında 300'den fazla Avrupalı ve Türk araştırmacı ve şirket, ağ oluşturma ve iş birliği için İstanbul'da başarıyla bir araya getirildi. Etkinlikte, “5G”, “Yeni Nesil İnternet”, “Avrupa Endüstrisinin Dijitalleştirilmesi”, “Büyük Veri ve Uygulamalar” ve “Akıllı Sağlık ve Bakım” alanlarına odaklanıldı ve akademisyenlere, şirketlere ve diğer ticari veya kâr amacı gütmeyen ve Avrupa Komisyonu'nun (EC) Ufuk 2020 Programı tarafından desteklenen araştırma ve yenilik projeleriyle ilgilenen kuruluşlara yönelik düzenlenmiştir. Proje Pazarı Etkinliği, Türk akademisyenlerin, şirketlerin ve kamu kuruluşlarının kendi yeteneklerini, ilgi alanlarını ve fikirlerini sergilemelerine ve Avrupalı meslektaşlarıyla ortaklıklar oluşturmalarına yardımcı olmuştur.
  • Araştırma ve Yenilik Alanlarında Avrupa Birliği ve Türkiye arasında İş Birliği: UFUK 2020 Uluslararası Proje Pazarı Etkinliği ‘Geleceğin Şehirleri 2019 (CoF 2019)’
    Geleceğin Şehirleri 2019 başlıklı Proje Pazarı, geleceğin kentlerinde yaşayan ve bu alanlarda çalışanları etkileyecek ve destekleyecek çok çeşitli teknoloji alanlarına kapsamıştır. Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı’nın ilgili alanlarından uzman akademisyenlerin, özel sektör temsilcilerinin ve diğer kurum / kuruluş temsilcilerinin Brüksel’de bir araya geldiği bu etkinlik; Avrupalı ve Türk araştırmacı ve özel sektör temsilcisini ilgili alanlara yönelik proje ortaklığı geliştirmek amacıyla bir araya getirerek birebir görüşmeler yapmalarına olanak sağlamıştır. Etkinlik, Ufuk2020 proje fikirlerini tartışmak ve yaklaşan Ufuk2020 çağrıları hakkında ilk elden bilgi almak için Türk ve Avrupalı araştırmacılarla bağlantı kurma konusunda eşsiz bir fırsat sunmuş olup aynı zamanda ağları genişletmek ve yeni ortaklıklar oluşturmak için mükemmel bir platform yaratmıştır.
  • Ufuk 2020 Avrupa Yeşil Mutabakat Alanında Uluslararası Ağ Kurma Etkinliği Etkinlik, Ufuk2020 Programı Yeşil Mutabakat çağrılarına odaklanmış olup hem araştırma hem de endüstriyel alanlarda Avrupa ve Türkiye’de faaliyet gösteren 500’e yakın katılımcının bir araya gelmesine olanak sağlamıştır. 2Match aracı aracılığıyla düzenlenen bu etkinlikte, katılımcılar ağlarıni genişletebilmek adına için bir dizi bire bir toplantılar düzenleme fırsatı yakalamışlardır. Bu etkinlik, proje fikirlerini tartışmak için Türk ve Avrupalı araştırmacılarla bağlantı kurmak için eşsiz bir fırsat sağlamakla kalmadı, aynı zamanda Avrupa Yeşil Anlaşma Çağrısı hakkında değerli bilgileri katılımcılarla paylaştı.
  • TRANSCAN-3 ERA-NET Joint Transnational Call 2021 International Networking Event Etkinlik, 2021 yılı Uluslararası Ortak Çağrısına (JTC2021) "Next generation cancer immunotherapy: targeting the tumour microenvironment" yönelik gerçekleştirilmiştir. B2Match platformu üzerinden organize edilen bu ağ kurma etkinliği, translasyonel kanser araştırmaları alanında Avrupa, Kanada, Tayvan ve Türkiye’den araştırmacılar, KOBİ’ler, sanayi kuruluşları, hastaneler ve araştırma altyapılarının 500 katılımcının çevrimiçi olarak bir araya gelmesine olanak sağlamıştır. Bu ağ oluşturma etkinliği sayesinde katılımcılar, TRANSCAN-3 2021 yılı Uluslararası Ortak Çağrısı ile ilgili ilk elden bilgi edinme ve yeni ortaklıklar kurma fırsatını yakalamış, iş birliği ağlarını geliştirme şansı bulmuşlardır.
help-desk

YARDIM MASASI

Yukarıda bahsi geçen etkinliklerde, tüm kuruluşlara yardım etmek ve Ufuk 2020 ve Ufuk Avrupa Programları kapsamında kapasite gelişimini desteklemek amacıyla proje, ekibimizden yardım arayan tüm araştırmacılar için bir iletişim aracı olarak kullanılacak bu web sitesini oluşturmuştur. Bilgi Çoğaltıcıları da kendilerine ayrıca sunulan iş birliği ve referans özelliklerinden yararlanabilmektedir. Bültenler, kapalı ve açık LinkedIn grupları ile çevrimiçi formlar, bilgi kanallarını daha da geliştirmek ve genişletmek için kolaylaştırılacaktır.

Bu araç dışında tam özellikli bir yardım masası sistemi de mevcuttur. Bu, araştırmacıların (bireyler ve kuruluşlar) e-postaları aracılığıyla veya bir web formu göndererek soru göndermelerine olanak sağlayacaktır. Yardım masası sistemine http://helpdesk.turkeyinh2020.eu adresinden veya iprsupport@turkeyinh2020.eu adresine e-posta göndererek erişilebilir.