konrad

KONRAD NIERUBIEC

Proje Direktörü, IDI

 • Prince 2 Sertifikalı Proje Direktörü;
 • Gelişmekte olan ülkelerde AB fonlu multi milyonluk projelerin yönetilmesi ve denetlenmesi konusunda kapsamlı deneyime sahip;
 • AB programları, Proje Döngüsü Yönetimi, PRAG ve Genel Koşulların kural ve prosedürleri hakkında derinlemesine bilgi ve deneyim sahibi;
 • IDI'ın Bosna ve Hersek'teki AB fonlu “Avrupa Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Programları ve Girişimlerinde Kapasite Geliştirme” projesinden sorumlu (2013–2014);
 • Balkanlar'da AB tarafından finanse edilen 3.4 milyon Avro’luk “Sırbistan'da Kurumsal Rekabetçiliğin ve İhracatın Teşvikinin Desteklenmesi” ve 2,1 milyon Avro'luk “Arnavutluk'taki AB pazarında daha rekabetçi hale gelmeleri için KOBİ'lerin desteklenmesi” projelerinden sorumlu.
odysseas

ODYSSEAS SPYROGLOU

Fikri Mülkiyet Hakları, Hukuk & Finans Uzmanı (Takım Lideri)

 • Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve İnovasyon (RTDI): FP7, INTERREG, MED, LIFE+, CIP ICT PSP ve Yapısal Fonlar ile ilgili projeleri tasarlama, ihaleye girme, uygulama ve izleme konusunda 12 yılı aşkın deneyim;
 • 7. Çerçeve Programı ve Ufuk2020 kapsamındaki bir dizi projede Mali ve İdari Sorumlu olarak mali ve idari kuralların uygulanmasında kapsamlı deneyim;
 • 7. Çerçeve Programı Ufuk2020 projelerinin Fikri Mülkiyet Hakları (IPR) Yönetimi, Girişimcilik, Mali ve Hukuki Konular konusunda araştırmacılara eğitim, mentorluk ve koçluk desteği planlama ve sunma konusunda 15 yıllık deneyim;
 • Uluslararası konsorsiyumlar oluşturma ve Asosiye Ülkeler’den ortaklar tarafından yönetilen konsorsiyumlarda başarılı teklifler hazırlama konusunda Girişimcilik ve KOBİ yönetiminde deneyim;
 • Yunanistan, İsrail, Bulgaristan, İngiltere'de yeni şirketler kurm, Yasal belgelerin hazırlanması, hissedarlara rehberlik edilmesi, sözleşmelerin hazırlanması, iş ve finansal planlama deneyimi. 
Kemal Onur Güngör

KEMAL ONUR GÜNGÖR

Kıdemli Network Uzmanı, IDI

 • Eğitimini tamamladıktan sonra, potansiyelini tam olarak gerçekleştirebildiği ve akademik geçmişini yansıtabildiği saygın ulusal ve çok uluslu şirketlerin proje yönetimi, iş geliştirme, pazarlama ve iletişim, işe alım süreçlerinde yer aldı;
 • Yönetim danışmanlığı sektöründe zorlu görevlerde yüksek bilgi birikimi ve deneyime sahip.
Nurkız Yapıcı

NURKIZ YAPICI

Proje Koordinatörü, IDI

 • Kentsel ve bölgesel planlama, sürdürülebilir kalkınma, ulaşım stratejisi, erişilebilir ulaşım, kentsel hareketlilik ve yolcu taşımacılığı hizmetleri konularında eğitim almıştır. 
 • Kamu danışmanlığı sektöründe PRAG kuralları kapsamında (finansal ve idari gereklilikler) proje yönetimi konusunda 6 yılı aşkın deneyime sahiptir.
 • Kamu kurumları, özel şirket temsilcileri ve STK'lardan oluşan farklı paydaşları içeren çalışma gruplarını ve çalıştayları koordine etme ve kolaylaştırma; Uluslararası projelerin uygulama sürecinde yer alan paydaşlar arasında arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık; Stratejik belgelerin hazırlanması, araştırma, veri toplama, veri analizi ve teknik raporlama, izleme ve değerlendirme için kullanıcı katılım araçlarının geliştirilmesi, ihtiyaç değerlendirme çalışmaları, kapasite geliştirme faaliyetleri, ve kamu kurumları ve STK'lar için eğitimler; Farklı alanlardan uzmanların harekete geçirilmesi ve koordine edilmesi alanlarında deneyim sahibidir. 
Selin Doğrusöz

SELİN DOĞRUSÖZ

Proje Sorumlusu, IDI

 • Eğitiminde uluslararası ilişkiler, politika belirleme stratejiler ve toplumsal cinsiyet çalışmaları üzerine odaklandıktan sonra disiplinler arası araştırma laboratuvarları ile araştırma merkezlerinde uluslararası ve ulusal boyuttaki araştırma projelerinde yer almıştır.
 • Veri toplama, veri analizi, nitel & nicel araştırma, raporlama alanında deneyim;
 • Farkındalığı üst düzeye çıkarmak için çeşitli dahili ekipler (reklam, promosyonlar, tanıtım, çevrimiçi/sosyal medya) arasında tüketici pazarlama stratejisini belirleme deneyimi.
uygar-baltaci

UYGAR BALTACI

Proje İdari İşler Sorumlusu, IDI

 • Uluslararası ve AB fonlu projelerde üç yıllık proje yönetimi ve uygulama deneyimi;
 • Yerel ve uluslararası paydaşlarla iletişim yoluyla proje koordinasyonunda deneyim;
 • Teknik Yardım Projelerinde özellikle seminerler, çalıştaylar, çalışma ziyaretleri ve diğer ilgili faaliyetler olmak üzere proje etkinlikleri düzenleme deneyimi;
 • AB fonlu projelerde finansla ilgili konuların planlanmasında ve finansal süreçlerin yürütülmesinde uzmanlık;
 • Proje yönetimi döngüsü sürecinde çeşitli idari işlerin yürütülmesi konusunda uzmanlık.
Ege Katırcıoğlu

EGE KATIRCIOĞLU

Proje ve İletişim Asistanı, IDI

 • Lisans eğitiminde uluslararası ilişkiler, yüksek lisans eğitiminde AB Hukuku (Kurumlar&Prosedürler), Avrupa Entegrasyonunun Politik Ekonomisi ve AB’nin Tarihsel Gelişimi ve Politik Sistemi üzerine odaklandı;
 • Haber dili ve yazımı, köşe yazarlığı, internet medyası, yeni medya, editörlük, dış haberler editörlüğü ve habercilik etiği konusunda sertifika programı eğitimi aldı;
 • Uluslararası, Alman ve yerel derneklerde iş deneyimi sahibi;
 • İnsan Hakları, Eğitim ve Göç alanında proje koordinatörlüğü tecrübesi;
 • Fiziksel ve çevrim içi etkinlik asistanlığı tecrübesi;
 • Sosyal medya için içerik üretme deneyimi;
Elif Bengi Özdemir

ELİF BENGİ ÖZDEMİR

İletişim ve Görünürlük Sorumlusu, IDI

 • Avrupa Birliği Teknik Destek Projeleri için iletişim ve sosyal medya stratejileri tasarlama, geliştirme ve uygulama konusunda engin deneyim;
 • İletişim, dijital araçlar, web tabanlı portallar, sosyal medya reklamları ve kampanya yönetimi alanlarında 8 yıllık profesyonel deneyim;
 • Çeşitli kitleleri hedefleyen sosyal medya platformları için içerik oluşturma konusunda kapsamlı bilgi;
 • Sosyal medya ölçüm araçları ve en iyi uygulamalar aracılığıyla sosyal medya istatistiksel analizi, ilgili metrikleri izleme ve raporlama konusunda deneyim;
 • Açılış törenleri, eğitimler ve çevrimiçi panel tartışmaları gibi büyük ölçekli etkinlikler geliştirme, organize etme, planlama ve tanıtma deneyimi;
 • Avrupa Birliği görünürlük kuralları hakkında pratik ve teorik bilgi.