konrad

KONRAD NIERUBIEC

Proje Direktörü, IDI

 • Prince 2 Sertifikalı Proje Direktörü;
 • Gelişmekte olan ülkelerde AB fonlu multi milyonluk projelerin yönetilmesi ve denetlenmesi konusunda kapsamlı deneyime sahip;
 • AB programları, Proje Döngüsü Yönetimi, PRAG ve Genel Koşulların kural ve prosedürleri hakkında derinlemesine bilgi ve deneyim sahibi;
 • IDI'ın Bosna ve Hersek'teki AB fonlu “Avrupa Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Programları ve Girişimlerinde Kapasite Geliştirme” projesinden sorumlu (2013–2014);
 • Balkanlar'da AB tarafından finanse edilen 3.4 milyon Avro’luk “Sırbistan'da Kurumsal Rekabetçiliğin ve İhracatın Teşvikinin Desteklenmesi” ve 2,1 milyon Avro'luk “Arnavutluk'taki AB pazarında daha rekabetçi hale gelmeleri için KOBİ'lerin desteklenmesi” projelerinden sorumlu.
odysseas

ODYSSEAS SPYROGLOU

Fikri Mülkiyet Hakları, Hukuk & Finans Uzmanı (Takım Lideri)

 • Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve İnovasyon (RTDI): FP7, INTERREG, MED, LIFE+, CIP ICT PSP ve Yapısal Fonlar ile ilgili projeleri tasarlama, ihaleye girme, uygulama ve izleme konusunda 12 yılı aşkın deneyim;
 • 7. Çerçeve Programı ve Ufuk2020 kapsamındaki bir dizi projede Mali ve İdari Sorumlu olarak mali ve idari kuralların uygulanmasında kapsamlı deneyim;
 • 7. Çerçeve Programı Ufuk2020 projelerinin Fikri Mülkiyet Hakları (IPR) Yönetimi, Girişimcilik, Mali ve Hukuki Konular konusunda araştırmacılara eğitim, mentorluk ve koçluk desteği planlama ve sunma konusunda 15 yıllık deneyim;
 • Uluslararası konsorsiyumlar oluşturma ve Asosiye Ülkeler’den ortaklar tarafından yönetilen konsorsiyumlarda başarılı teklifler hazırlama konusunda Girişimcilik ve KOBİ yönetiminde deneyim;
 • Yunanistan, İsrail, Bulgaristan, İngiltere'de yeni şirketler kurm, Yasal belgelerin hazırlanması, hissedarlara rehberlik edilmesi, sözleşmelerin hazırlanması, iş ve finansal planlama deneyimi. 
philip

PHILIP SOWDEN

KOBİ Uzmanı

 • Üretim danışmanlığı, Ar-Ge ve KOBİ inovasyon programlarında 35 yılı aşkın deneyim;
 • Kamu kurumlarıyla birlikte KOBİ inovasyon programlarına duyulan ihtiyacı belirleme ve hayata geçirme, programları yönetme ve ekonomik etkilerin sonraki aşamalarının değerlendirmesini yapma konusunda uzmanlık;
 • Müşteriler için ulusal hükümetler, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve Avrupa Komisyonu'nu içeren 14 büyük ulusal ve uluslararası KOBİ inovasyon destek programının yönetimi;
 • Bölgedeki Avrupa Komisyonu inovasyon danışmanlığı projeleri arasında Mısır için ulusal bir endüstriyel modernizasyon programı geliştirme, Ürdün'de otomotiv sektöründeki yenilikçi KOBİ'ler için bir destek programı ve Kuveyt ve Kıbrıs'ta inovasyon programlarında deneyim;
 • '7. Çerçeve Programı'nda Türkiye' programında önemli bir uzman ve takım lideri temsilcisi olarak görev aldığından Türkiye'deki yenilikçi işletmeler ve kuruluşlarla çalışmaya oldukça hakim;
 • Ufuk2020 ile birlikte 4, 5, 6 ve 7. Çerçeve Programları’nda çeşitli KOBİ inovasyon programları ve projelerinde doğrudan deneyim sahibi; 
 • Ufuk2020 projelerinin ticarileştirme yönleriyle KOBİ'lere yardımcı olmak üzere Avrupa Komisyonu için bir mentorluk destek programının gelişitirilmesinden sorumlu.
adamantios-1.png

Adamantios Koumpis

Eğitim Koordinatörü

 • Avrupa'da İleri İletişim Teknolojilerinde Araştırma ve Geliştirme için RACE Programının bir parçası olarak 3. Çerçeve Programı döneminde göreve başladı;
 • 20 yılı aşkın süredir işverenleri için sponsor kuruluşlardan (genellikle AB) 80 milyon avro proje finansmanı elde etti ve bunun yaklaşık 20 milyon avrosu iş veren kuruluşlar için Hizmetler / hizmet tasarımı / hizmet kavramsallaştırma, Öğrenme / E-öğrenme / Özel eğitim, Erişilebilirlik / Destekli yaşam / Rehabilitasyon Bilişim / Sağlık / Robotlar ve İnsan Bilgisayar Etkileşimi / E-iş / endüstri uygulamaları / bilgi yönetimi / E-devlet / Maddi olmayan varlıklar / entelektüel sermaye / araştırma yönetimi / bilgi yönetimi;
 • AB Çerçeve Programı projelerinde Koordinatör veya Ortak olarak devamlı katılımı olmuştur ve deneyimi FP3, FP4, FP5, FP6, FP7 ve Ufuk2020'ye uzanmaktadır;
 • Ayrıca eğitim ve kapasite geliştirme oturumları tasarlamış ve yürütmüş ve erken aşamadaki araştırmacılara bilgi ve uzmanlık aktarmıştır. Üniversite öğretim görevlisi olarak uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir;
 • Ayrıca kapsamlı yayınlar yapmıştır (3 monografi olmak üzere yaklaşık 200 yayın), yeni teknoloji geliştirme, teknoloji benimseme ve kullanıcı alımı için 50'den fazla ticari ve araştırma projesini başarıyla yönetmiştir. Ayrıca Web Bilimi, Teknoloji Girişimciliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Sistem Tasarımı, e-Ticaret, Entelektüel Sermaye ve Bilgi Yönetimi, Maddi Olmayan Varlıklar ve Bilgi Muhasebesi konularında 20 dönem boyunca kapsamlı dersler verdi.
kemal-onur-gungor

KEMAL ONUR GÜNGÖR

Kıdemli Network Uzmanı, IDI

 • Eğitimini tamamladıktan sonra, potansiyelini tam olarak gerçekleştirebildiği ve akademik geçmişini yansıtabildiği saygın ulusal ve çok uluslu şirketlerin proje yönetimi, iş geliştirme, pazarlama ve iletişim, işe alım süreçlerinde yer aldı;
 • Yönetim danışmanlığı sektöründe zorlu görevlerde yüksek bilgi birikimi ve deneyime sahip.
nurkiz-yapici

NURKIZ YAPICI

Proje Koordinatörü, IDI

 • Kentsel ve bölgesel planlama, sürdürülebilir kalkınma, ulaşım stratejisi, erişilebilir ulaşım, kentsel hareketlilik ve yolcu taşımacılığı hizmetleri konularında eğitim almıştır. 
 • Kamu danışmanlığı sektöründe PRAG kuralları kapsamında (finansal ve idari gereklilikler) proje yönetimi konusunda 6 yılı aşkın deneyime sahiptir.
 • Kamu kurumları, özel şirket temsilcileri ve STK'lardan oluşan farklı paydaşları içeren çalışma gruplarını ve çalıştayları koordine etme ve kolaylaştırma; Uluslararası projelerin uygulama sürecinde yer alan paydaşlar arasında arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık; Stratejik belgelerin hazırlanması, araştırma, veri toplama, veri analizi ve teknik raporlama, izleme ve değerlendirme için kullanıcı katılım araçlarının geliştirilmesi, ihtiyaç değerlendirme çalışmaları, kapasite geliştirme faaliyetleri, ve kamu kurumları ve STK'lar için eğitimler; Farklı alanlardan uzmanların harekete geçirilmesi ve koordine edilmesi alanlarında deneyim sahibidir. 
selale-dağalp

ŞELALE DAĞALP

İletişim ve Görünürlük Sorumlusu, IDI

 • PMI® (Proje Yönetimi Enstitüsü) tarafından Sertifikalı Proje Yönetimi Profesyoneli-PMP®;
 • AB fonlu teknik yardım projeleri için etkili iletişim stratejileri yazımında uzmanlık ve doğrudan çalışma deneyimi;
 • Teknik yardım projelerinde doğrudan çalışma deneyimi;
 • İdari, lojistik ve etkinlik yönetimi konularında çeşitli projeler için teknik destek deneyimi;
 • AB fonlu projeler için eğitim, çalışma ziyaretleri, seminerler, konferanslar, çalıştaylar ve benzeri tüm grup etkinliklerin organizasyonunda uzmanlık;
 • Uluslararası alanda üst düzey yetkililerle çalışma deneyimi.
tugce-eryilmaz

TUĞÇE ERYILMAZ

Proje Sorumlusu, IDI

 • 3 yıldan fazla genel iş deneyimi;
 • AB fonlu projeler için eğitim, çevrimiçi atölye çalışmaları, web seminerleri düzenleme konusunda deneyimli;
 • Çeşitli alanlarda etkinlik yönetimi deneyimi;
 • Çoklu görevlere sahip uluslararası kuruluşlar için çalışma deneyimi;
 • Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'deki yetkililerle çalışma konusunda uzmanlık.
uygar-baltaci

UYGAR BALTACI

Proje İdari İşler Sorumlusu, IDI

 • Uluslararası ve AB fonlu projelerde üç yıllık proje yönetimi ve uygulama deneyimi;
 • Yerel ve uluslararası paydaşlarla iletişim yoluyla proje koordinasyonunda deneyim;
 • Teknik Yardım Projelerinde özellikle seminerler, çalıştaylar, çalışma ziyaretleri ve diğer ilgili faaliyetler olmak üzere proje etkinlikleri düzenleme deneyimi;
 • AB fonlu projelerde finansla ilgili konuların planlanmasında ve finansal süreçlerin yürütülmesinde uzmanlık;
 • Proje yönetimi döngüsü sürecinde çeşitli idari işlerin yürütülmesi konusunda uzmanlık.
elif-bengi-özdemir

ELİF BENGİ ÖZDEMİR

Jnr – İletişim Uzmanı, IDI

 • Avrupa Birliği Teknik Destek Projeleri için iletişim ve sosyal medya stratejileri tasarlama, geliştirme ve uygulama konusunda engin deneyim;
 • İletişim, dijital araçlar, web tabanlı portallar, sosyal medya reklamları ve kampanya yönetimi alanlarında 8 yıllık profesyonel deneyim;
 • Çeşitli kitleleri hedefleyen sosyal medya platformları için içerik oluşturma konusunda kapsamlı bilgi;
 • Sosyal medya ölçüm araçları ve en iyi uygulamalar aracılığıyla sosyal medya istatistiksel analizi, ilgili metrikleri izleme ve raporlama konusunda deneyim;
 • Açılış törenleri, eğitimler ve çevrimiçi panel tartışmaları gibi büyük ölçekli etkinlikler geliştirme, organize etme, planlama ve tanıtma deneyimi;
 • Avrupa Birliği görünürlük kuralları hakkında pratik ve teorik bilgi.
kurumsal-fotograf1-1-1.png

SELİN DOĞRUSÖZ

Proje ve Etkinlik Asistanı, IDI

 • Eğitiminde uluslararası ilişkiler, politika belirleme stratejiler ve toplumsal cinsiyet çalışmaları üzerine odaklandıktan sonra disiplinler arası araştırma laboratuvarları ile araştırma merkezlerinde uluslararası ve ulusal boyuttaki araştırma projelerinde yer almıştır.
 • Veri toplama, veri analizi, nitel & nicel araştırma, raporlama alanında deneyim;
 • Farkındalığı üst düzeye çıkarmak için çeşitli dahili ekipler (reklam, promosyonlar, tanıtım, çevrimiçi/sosyal medya) arasında tüketici pazarlama stratejisini belirleme deneyimi.