Programı kapsamında, Avrupa Birliği ve Asosiye ülkelerin tamamında her yıl aynı gün araştırmacılarla toplumdaki diğer bireyleri bir araya getirebilecek ve gençleri bilime teşvik edecek tek günlük bir etkinliğin düzenlenmesi hedeflenmektedir. Gençlerin araştırmacılık mesleğine özendirilmesi, toplumda araştırmacılara karşı var olan önyargının kırılması ve araştırmacıların “içimizden biri” olarak tanıtılması hedefiyle oluşturulacak etkinliğin amacı, kapsamı ve beklenen etkisi başvuru yapacak kurumların hazırladıkları proje önerisi içinde belirtilmektedir. Özellikle gençler arasında, araştırma kariyerlerine ilgiyi teşvik etmek için Avrupa çapında düzenlenen bu etkinlik boyunca kamuya açık ve halka yönelik olarak faaliyetler düzenlenir. Bu faaliyetler uygulamalı deneyler, bilimsel gösteriler, tartışma oturumları, yarışmalar, konserler gibi çeşitli biçimlerde olabilmektedir.

Başvuru Şartları

Citizens projeleri kurumsal başvuru gerektirmekte olup, tek ortaklı ya da birden fazla kuruluşu bir araya getiren bir konsorsiyum ile başvuru mümkündür. Proje koordinatörü diğer ortaklardan bir "niyet beyanı" alarak proje önerisine eklemek suretiyle, başvuruyu tamamlamakla yükümlüdür. 

MSCA ve Vatandaşlar  (MSCA and Citizens) diğer dört MSCA programından farklı bir program olup, iki yılda bir çağrısı açılmaktadır. MSCA’nın dört ana programının aksine “Coordination and Support Action - CSA” projesi olarak kurgulanmaktadır.

Destek Kapsamı
Ufuk Avrupa Programı ile birlikte Etkinlik çağrısının 150 bin Avro’ya kadar “sabit destek” miktarı ile fonlanması beklenmektedir. Etkinliklerde bir tane “Avrupa Köşesi” kurmak ve AB fonlarını tanıtmak zorunludur. Proje önerisi hazırlığında olan kurumların mutlaka MSCA Alanı Ulusal İrtibat Noktaları ile irtibata geçmeleri önerilir. (ncpmobility@tubitak.gov.tr)

Güncel Çağrı Bilgisi

2022 yılı içerisinde çağrısı açılmayacak olan bu programın, 2023 yılında proje önerisi çağrısına çıkması beklenmektedir.

Öngörülen 14 Milyon Avro