En az iki tanesi AB Üye Ülkeler ve Asosiye Ülkelerden* olmak kaydıyla, Avrupa içinden ve/veya dışından araştırma faaliyeti yürüten en az üç kuruluşun,  bir araya gelmesiyle oluşturulacak konsorsiyumlarla araştırma, teknik ve idarî personel değişimleri yapılması; böylece ortak bir araştırma projesi yürütülmesi ve uluslar/sektörler arası bilgi/teknoloji transferi sağlanmasını hedeflemektedir. Değişime katılacak personel her tecrübe seviyesinde olabilmektedir (kariyerinin başında, kıdemli, teknik, idarî vs). Değişime gönderilen araştırmacının bilgi transferi gerçekleştirmek üzere kurumuna geri dönüşünün sağlanması gerekmektedir.

Başvuru Şartları

SE çağrısı kapsamında oluşturulabilecek konsorsiyumlar asgarî üç farklı ülkeden, üç farklı kuruluşun katılımını gerektirmektedir:

SE çağrısı kapsamında;

  • AB Üye Ülkeler ve Asosiye Ülkelerden* (Avrupa içinden)  Üçüncü Ülkelere** (Avrupa dışına) uluslararası;
  • AB Üye Ülkeler ve Asosiye Ülkeler içinde sektörler arası (akademik kuruluşlardan akademik olmayan kuruluşlara; akademik olmayan kuruluşlardan akademik kuruluşlara) ve araştırmacının değişim süresinin 1/3’ünü geçmemesi ve disiplinler arası olması şartıyla aynı sektörden;

yapılan dolaşımlar Avrupa Komisyonu’nca fonlanmaktadır. Proje önerisinde bu kapsamda olmayan dolaşımlar yazılabilir ancak sadece yukarıda belirtilen ülkeler arası dolaşımlar fonlanabilecektir.

Toplam proje süresi 4 yıla kadar olabilmekte ve bu süre içinde kurum personeli olmak şartıyla kurumlar arası personel değişimleri kişi başı 12 ayı geçmeyecek şekilde organize edilmelidir. Söz konusu 12 aylık dolaşım süresi her araştırmacı için 1 aydan az olmamak kaydı ile bölünerek 4 yıllık proje süresine yayılabilir. 

Destek Kapsamı

Araştırmacılara dolaşımda oldukları süre boyunca Avrupa Komisyonu tarafından aylık sabit destek sunulmaktadır. Dolaşımda olan araştırmacının maaşı kurumu tarafından ödenmeye devam ederken, Avrupa Komisyonu’ndan ek 2,300 Avro destek verilmektedir. Dolayısıyla proje kapsamında yeni personel işe alımı beklenmemektedir; ortak kurumlarda çalışmakta olan personelin görevlendirilmesi esas alınır. Proje ortaklarında en az 1 aydır çalışmakta olan araştırma personeli, idarî ve teknik personel proje kapsamında değişime katılabilir.

SE: Finansal Yapı
Değişim Programı (SE)Araştırmacıya (Aylık)Kuruma (Aylık)
Maaşa Ek Aylık Sabit Destek (Top-up Allowance)Araştırma, Eğitim Giderleri (Research, training and networking costs)İdari Maaliyetler (Management and indirect costs)
2,300 Avro1,300 Avro1,000 Avro

Araştırma ve eğitim giderleri kalemi proje yürütülürken oluşacak araştırma masrafları için kullanılırken; kurumların projenin idari masrafları için kullanabileceği idari mâliyetler bütçesi bulunmaktadır.

Bu harcama kalemleri projede değişime katılan her araştırmacı için aylık olarak hesaplanır. Proje kapsamında değişime katılan toplam araştırmacı sayısı ve kaç ay değişime katılındığı bilgisi (adam/ay sayısı) proje bütçesinin hesaplanması için önemlidir. Proje büyüklüğü 360 adam/aydan fazla olamamaktadır.

Avrupa Komisyonu tarafından projede gerçekleştirilen değişimlerin/görevlendirmelerin fonlanabilmesi için:

  • AB Üye Ülkeler ve Asosiye Ülkeler arasında gerçekleştiriliyorsa bu değişimin/görevlendirmenin akademik ve akademik olmayan kuruluşlar arasında veya aynı sektörden kurumlar arasında olacaksa, araştırmacının değişim süresinin 1/3’ünü geçmeyecek ve disiplinlearası olacak şekilde;
  • AB Üye Ülkeler ve Asosiye Ülkeler ile Üçüncü Ülkeler arasında gerçeleştiriliyorsa sektör farketmeksizin (akademi/akademi ya da akademi/akademik olmayan arasında) gerçekleştirilmesi gerekir. 

Dünyadaki tüm ülkeler SE projelerinde ortak olabilir ancak hepsi destek almaya uygun değildir. Asosiye ülkelerin ve destek almaya uygun Üçüncü Ülkelerin güncel bilgisine buradaki dokümandan ulaşabilirsiniz. Bu ülkeler ile ortaklık kurulması planlanıyor ise proje kapsamında bu ülkelerden Türkiye'ye görevlendirilecek personel için BİDEB 2221 (tıklayınız) Programı'ndan ek olarak faydalanılabilir. 

* AB üye ülkesi ile Avrupa Birliği üye ülkeleri kastedilmektedir. Asosiye ülke ile Türkiye gibi AB üyesi olmayıp Çerçeve Programları'na bir antlaşma ile katılmış ve Çerçeve Programları'ndan AB üye ülkeleri ile aynı haklara sahip olarak faydalanan ülkeler kastedilmektedir.

** Üçüncü Ülkeler ile AB üye ülkeleri ve Asosiye ülkeler dışındaki tüm ülkeler kastedilmektedir. SE programında bazı Üçüncü Ülkeler proje ortağı olabilir ve Türkiye'den bu ülkelere gidecek araştırmacılar finansal destek alabilir; ancak bu ülkelerden Türkiye'ye ve diğer Avrupalı ortaklara gelecek araştırmacılar destek alamamaktadırlar. 

 

Güncel Çağrı Bilgisi

2021 Çağrısı 7 Ekim 2021’de açılmış, 9 Mart 2022 tarihinde kapanmıştır. 2022 yılı çağrısının ise 6 Ekim 2022'de açılıp, 8 Mart 2023 tarihinde kapanması beklenmektedir.

Başvurular online olarak Avrupa Komisyonu'na Funding and Tenders Portal (FTOP) üzerinden yapılmaktadır. İlgili başvuru sayfasına ulaşmak için tıklayınız. 

Marie Sklodowska Curie Eylemleri Çalışma Programı dokümanına ulaşmak için tıklayınız. Bu dokümanda Değişim Programı (SE) çağrısı ile ilgili bilgilere 32. ve 91. sayfalardan itibaren ulaşabilirsiniz.

Çağrı başvuru şartları ile ilgili bilgi almak için yayınlanan Başvuru Rehberi dokümanına buradan ulaşabilirsiniz. 

Proje başvurusu; sistemde yer alan adımların takip edilmesi, gerekli formların doldurulması ve proje içeriğini aktarmak üzere Komisyon tarafından hazırlanmış taslak dokümanların içeriğine göre hazırlanarak sisteme yüklenmesi suretiyle gerçekleştirilir. Başvuru süreçlerine yönelik rehberlik sunması için hazırladığımız "How to Submit Staff Exchanges 2021" dokümanına buradan ulaşabilirsiniz. Taslak Başvuru dokümanına ulaşmak için tıklayınız. 

Ayrıca FTOP sayfasının en sonunda ilgili çağrı ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular (FAQ) kısmı yer almaktadır. Başvuru yapmadan önce bu dokümanların ayrıntılı olarak incelenmesi tavsiye edilmektedir. 

Ortak aramaya yönelik olarak FTOP başvuru sayfasında bir "Partner Search" kısmı yer almaktadır. Bu kısımda projesine ortak arayanlar ya da ortaklık teklif edenler için ilan açma şansı ve yayınlanan ilanları görme fırsatı bulunmaktadır. 

19 Ocak'ta online olarak gerçekleştirdiğimiz "Değişim Programı Bilgi Günü" ne ait kayıt ve dokümanlara buradan ulaşabilirsiniz.

Tüm soru ve bilgi talepleriniz için ncpmobility@tubitak.gov.tr adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

Öngörülen Bütçe: 72,5 Milyon Avro