Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (The European Institute of Innovation and Technology-EIT), AB seviyesinde eğitim ve girişimciliğe araştırma ve inovasyonu entegre ederek Avrupa'nın inovasyon yeteneğini geliştirmek için 2008 yılında oluşturulan bir kuruluştur. EIT, girişimcilerin ve yenilikçilerin en iyi fikirlerini ürün ve hizmete dönüştürmelerini sağlayarak AB'nin sürdürülebilir ekonomik büyüme ve istihdam yaratma hedeflerini desteklemede hayatî bir rol oynamaktadır. Sonuç olarak EIT, daha girişimci bir zihniyete doğru değişimi tetiklemek için fikirden ürüne ve hizmete, öğrenci ve araştırmacıdan girişimciye, laboratuvardan pazara kadar olan inovasyon sürecini canlandırmayı ve hızlandırmayı amaçlamaktadır.

EIT, AB’nin Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı Ufuk Avrupa kapsamında Yenilikçi Avrupa bileşeninin bir parçasıdır. EIT, sosyal zorlukları ele alarak Ufuk Avrupa’nın hedeflerine güçlü bir şekilde katkıda bulunacak ve Avrupa’nın küresel rekabet gücünü artıracaktır.

·    2021-2027 EIT Stratejik İnovasyon Gündemi

EIT 7 yıl için belirlenen stratejiler kapsamında faaliyet ve aksiynlarına karar verir. Bu doğrultuda 2021-2027 EIT Stratejik İnovasyon Gündemi ile Ufuk Avrupa kapsamında belirlenen hedefleri yerine getirmek üzere 3 Milyar Avroluk bir bütçeye sahiptir ve 3 öncelik alan bulunmaktadır:

·    Avrupa'da yükseköğrenimin yenilik kapasitesini artırmak

·    İnovasyon boşluklarını kapatmak için EIT'nin bölgesel erişimini iyileşmek

·    EIT Bilgi ve İnovasyon Topluluklarının etkisini artırmak

 

·    EIT Bilgi ve İnovasyon Toplulukları

EIT, Bilgi ve İnovasyon Toplulukları (KIC- Knowledge and Innovation Community) denilen dinamik, sınır ötesi ortaklıklar kurulması için önde gelen şirketlerden, üniversitelerden ve araştırma merkezlerinden oluşan 'bilgi üçgeni'ni bir araya getirerek girişimcilik yeteneğini besler ve yeni fikirleri destekler. EIT, KIC'ler aracılığıyla, Avrupa’da inovasyona nasıl yaklaşıldığı, yönetildiği, finanse edildiği ve yaygınlaştırıldığına dair yeni modeller geliştirir ve test eder. EIT bu misyonunu “öğrenciden girişimciye, fikirden ürüne, laboratuvardan müşteriye” sloganıyla aşağıdaki farklı araçlarla gerçekleştirmektedir:

·    Girişimci eğitim programları aracılığıyla yeni nesil girişimcileri eğitmek;

·    İş yaratma ve hızlandırma hizmetleri aracılığıyla girişimleri beslemek;

·    İnovasyon odaklı araştırma projeleri aracılığıyla Avrupa'nın en büyük zorluklarına akıllı çözümler sunmak.

EIT, Bilgi ve İnovasyon Toplulukları (KIC- Knowledge and Innovation Community) denilen dinamik, sınır ötesi ortaklıklar kurulması için önde gelen şirketlerden, üniversitelerden ve araştırma merkezlerinden oluşan 'bilgi üçgeni'ni bir araya getirerek girişimcilik yeteneğini besler ve yeni fikirleri destekler. EIT, KIC'ler aracılığıyla, Avrupa’da inovasyona nasıl yaklaşıldığı, yönetildiği, finanse edildiği ve yaygınlaştırıldığına dair yeni modeller geliştirir ve test eder.

KIC'ler, araştırmadan pazara kadar olan tüm inovasyon zincirini kapsayan aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir:

 • Yenilikçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, 

 • Girişimci eğitim ve öğretim programları, 

 • Start-up ve girişimlerin kuluçka dönemleri ve desteklenmeleri,

Bu inovasyon zinciri içersindeki bir KIC, Avrupa ve dışından ticaret uzmanlarını, eğitimcileri, öğrencileri, girişimcileri, yatırımcıları, araştırmacıları ve akademisyenleri çekmeyi amaçlamaktadır. 

KIC, kendi yönetim sistemini kuran yasal ve finansal olarak yapılandırılmış bir ortaklıktır. EIT, KIC’in genel bütçesinin % 25’ini karşılar. Bütçenin geri kalan % 75’i, EIT dışındaki diğer kaynaklardan (öncelikle ortakların sahip olduğu kendi kaynakları ve ulusal/bölgesel fonlardan oluşan diğer kaynaklar) finanse edilmelidir. Bu nedenle, KIC ortakları, finansal desteği içeren güçlü bir taahhüde sahip olmak durumundadır.

Şu anda sekiz Yenilik Topluluğu bulunmaktadır ve bunlardan her biri farklı bir toplumsal soruna odaklanmaktadır:

 • EIT İklim: İklim değişikliğinin azaltılması ve adaptasyonunu ele alır.

 • EIT Dijital: Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ele alır.

 • EIT Gıda: Avrupa'yı gıda inovasyonu ve üretiminde dünya çapında bir devrimin merkezine yerleştirmeye çalışır.

 • EIT Sağlık: Sağlıklı yaşam ve aktif yaşlanmayı ele alır.

 • EIT İmalat: Avrupa imalat sanayisinin rekabet yeteneğini güçlendirir ve artırır.

 • EIT InnoEnerji: Sürdürülebilir enerjiyi ele alır.

 • EIT Kentsel Ulaşım: Akıllı, yeşil ve entegre ulaşımı ele alır.

 • EIT Hammaddeler: Avrupa için büyük güç sağlamaya yönelik hammadde geliştirir.

Önümüzdeki 7 yıl içinde, 2021-2027 için EIT Stratejik İnovasyon Gündemi (SIA) kapsamında iki yeni EIT KIC kurulması gündemdedir. 2022 yılında Kültürel ve Yaratıcı Sektörler ve Endüstrilere odaklanan KIC'in kuruluşu için çalışmalara başlanmıştır. Su, Deniz ve Denizcilik Sektörleri ile Ekosistemleri hedef alan diğer KIC için çağrı 2026 yılında açılacaktır.

 

KIC’lerde yer alma fırsatları

KIC dinamik bir ortaklıktır. KIC'in faaliyetlerinin artmasıyla birlikte, yapısına daha fazla değer katacak yeni ortakların KIC’e dahil edilmesi ve böylelikle ortaklığın genişletilmesi söz konusu olmuştur.

Bunlardan biri Bölgesel İnovasyon Merkezleridir. KIC'ler, faaliyetlerini Avrupa'nın dört bir yanındaki bölgesel inovasyon ofisleri (Ortak Konum Merkezleri) aracılığıyla yürütür. Bu CLC'ler, yerel inovasyon ekosisteminin kilit oyuncuları arasında ve aynı zamanda bölgesel ve Avrupa düzeyinde çok ihtiyaç duyulan bağlantıyı yaratır. Her bir KIC’in 5 ila 8 adet Bölgesel İnovasyon Merkezleri (Co-Location Center - CLC) vardır.

Bir başka oluşum EIT Bölgesel Yenilik Programından (EIT Regional Innovation Scheme kısaca RIS’ten destek alan yapılardır.

EIT RIS, Avrupa İnovasyon Skor Tablosuna göre “moderate” ya da “emerging” yenilikçiler olarak kabul edilen ülke ve bölgelere özel destek sunar. Bu kapsamda oluşturulan EIT Hubları, EIT Topluluğunun bilgi merkezleri olarak hizmet eder ve yerel inovasyon ekosistemlerini harekete geçirir.

HABERLER