HABERLER

Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (The European Institute of Innovation and Technology-EIT), AB seviyesinde eğitim ve girişimciliğe araştırma ve inovasyonu entegre ederek Avrupa'nın inovasyon yeteneğini geliştirmek için 2008 yılında oluşturulan bir kuruluştur. EIT, girişimcilerin ve yenilikçilerin en iyi fikirlerini ürün ve hizmete dönüştürmelerini sağlayarak AB'nin sürdürülebilir ekonomik büyüme ve istihdam yaratma hedeflerini desteklemede hayatî bir rol oynamaktadır. Sonuç olarak EIT, daha girişimci bir zihniyete doğru değişimi tetiklemek için fikirden ürüne ve hizmete, öğrenci ve araştırmacıdan girişimciye, laboratuvardan pazara kadar olan inovasyon sürecini canlandırmayı ve hızlandırmayı amaçlamaktadır.

EIT, AB’nin Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı Ufuk Avrupa kapsamında Yenilikçi Avrupa bileşeninin bir parçasıdır. EIT, sosyal zorlukları ele alarak Ufuk Avrupa’nın hedeflerine güçlü bir şekilde katkıda bulunacak ve Avrupa’nın küresel rekabet gücünü artıracaktır.

2021-2027 EIT Stratejik İnovasyon Gündemi

EIT 7 yıl için belirlenen stratejiler kapsamında faaliyet ve aksiynlarına karar verir. Bu doğrultuda 2021-2027 EIT Stratejik İnovasyon Gündemi ile Ufuk Avrupa kapsamında belirlenen hedefleri yerine getirmek üzere 3 Milyar Avroluk bir bütçeye sahiptir ve 3 öncelik alan bulunmaktadır:

 •         Avrupa'da yükseköğrenimin yenilik kapasitesini artırmak,

 •         İnovasyon boşluklarını kapatmak için EIT'nin bölgesel erişimini iyileşmek,

 •         EIT Bilgi ve İnovasyon Topluluklarının etkisini artırmak.

EIT Knowledge and Innovation Communities (KICs) (EIT Bilgi ve İnovasyon Toplulukları)

EIT, KICs denilen dinamik, sınır ötesi ortaklıklar kurulması için önde gelen şirketlerden, üniversitelerden ve araştırma merkezlerinden oluşan 'bilgi üçgeni'ni bir araya getirerek girişimcilik yeteneğini besler ve yeni fikirleri destekler. EIT, KIC'ler aracılığıyla, Avrupa’da inovasyona nasıl yaklaşıldığı, yönetildiği, finanse edildiği ve yaygınlaştırıldığına dair yeni modeller geliştirir ve test eder. EIT bu misyonunu “öğrenciden girişimciye, fikirden ürüne, laboratuvardan müşteriye” sloganıyla aşağıdaki farklı araçlarla gerçekleştirmektedir:

 •         Girişimci eğitim programları aracılığıyla yeni nesil girişimcileri eğitmek;

 •        İş yaratma ve hızlandırma hizmetleri aracılığıyla girişimleri beslemek;

 •          İnovasyon odaklı araştırma projeleri aracılığıyla Avrupa'nın en büyük zorluklarına akıllı çözümler sunmak.

KIC'ler, araştırmadan pazara kadar olan tüm inovasyon zincirini kapsayan aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir:

 • Yenilikçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, 

 • Girişimci eğitim ve öğretim programları, 

 • Start-up ve girişimlerin kuluçka dönemleri ve desteklenmeleri,

Bu inovasyon zinciri içersindeki bir KIC, Avrupa ve dışından ticaret uzmanlarını, eğitimcileri, öğrencileri, girişimcileri, yatırımcıları, araştırmacıları ve akademisyenleri çekmeyi amaçlamaktadır. 

KIC, kendi yönetim sistemini kuran yasal ve finansal olarak yapılandırılmış bir ortaklıktır. EIT, KIC’in genel bütçesinin % 25’ini karşılar. Bütçenin geri kalan % 75’i, EIT dışındaki diğer kaynaklardan (öncelikle ortakların sahip olduğu kendi kaynakları ve ulusal/bölgesel fonlardan oluşan diğer kaynaklar) finanse edilmelidir. Bu nedenle, KIC ortakları, finansal desteği içeren güçlü bir taahhüde sahip olmak durumundadır.

Şu anda dokuz Yenilik Topluluğu bulunmaktadır ve bunlardan her biri farklı bir toplumsal soruna odaklanmaktadır:

 • EIT İklim: İklim değişikliğinin azaltılması ve adaptasyonunu ele alır.

 • EIT Dijital: Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ele alır.

 • EIT Gıda: Avrupa'yı gıda inovasyonu ve üretiminde dünya çapında bir devrimin merkezine yerleştirmeye çalışır.

 • EIT Sağlık: Sağlıklı yaşam ve aktif yaşlanmayı ele alır.

 • EIT İmalat: Avrupa imalat sanayisinin rekabet yeteneğini güçlendirir ve artırır.

 • EIT InnoEnerji: Sürdürülebilir enerjiyi ele alır.

 • EIT Kentsel Ulaşım: Akıllı, yeşil ve entegre ulaşımı ele alır.

 • EIT Hammaddeler: Avrupa için büyük güç sağlamaya yönelik hammadde geliştirir.
 • EIT Kültür&Yaratıcılık: Enstitünün dokuzuncu İnovasyon Topluluğu,  kuruluşları Avrupa'nın en büyük inovasyon ağına bağlayarak Kültürel ve Yaratıcı Sektörleri ve Endüstrileri güçlendirmek ve dönüştürmek için tasarlanmıştır. 2023 yılı itibarıyla faaliyetleri başlamıştır.

İlgili EIT Topluluk sayfalarına aşağıdaki linkler üzerinden ulaşabilirsiniz. Her bir tematik alan KIC ve üyelik yapısı aynı zamanda her bir tematik alanda açılan çağrılarla ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için ilgili kümelerden sorumlu Ulusal İrtibat Noktaları ile iletişime geçebilirsiniz.

EIT Kültür ve Yaratıcılık

EIT Kentsel Ulaşım

EIT İmalat

EIT Ham Maddeler

EIT Sağlık

EIT Gıda

EIT Dijital

EIT İklim

EIT InnoEnergy

Önümüzdeki 7 yıl içinde, 2021-2027 için EIT Stratejik İnovasyon Gündemi (SIA) kapsamında bir yeni EIT KIC kurulması gündemdedir. Su, Deniz ve Denizcilik Sektörleri ile Ekosistemleri hedef alan EIT Water KIC için çağrı 2025 yılında açılacaktır.

KIC’lerde yer alma fırsatları

KIC dinamik bir ortaklıktır. KIC'in faaliyetlerinin artmasıyla birlikte, yapısına daha fazla değer katacak yeni ortakların KIC’e dahil edilmesi ve böylelikle ortaklığın genişletilmesi söz konusu olmuştur.

Bunlardan biri Bölgesel İnovasyon Merkezleridir. KIC'ler, faaliyetlerini Avrupa'nın dört bir yanındaki bölgesel inovasyon ofisleri (Ortak Konum Merkezleri) aracılığıyla yürütür. Bu CLC'ler, yerel inovasyon ekosisteminin kilit oyuncuları arasında ve aynı zamanda bölgesel ve Avrupa düzeyinde ihtiyaç duyulan bağlantıyı yaratır. Her bir KIC’in 5 ila 8 adet Bölgesel İnovasyon Merkezleri (Co-Location Center - CLC) vardır.

EIT Regional Innovation Scheme (RIS) (EIT Bölgesel İnovasyon Programı)

EIT içerisindeki bir başka oluşum ise EIT Bölgesel Yenilik Programı ve bu programları yürüten RIS Hub'lardır. EIT RIS, European Innovation Scoreboard tarafından tanımlandığı üzere "moderate" veya "modest" inovasyon puanlarına sahip ülkelerin inovasyon performansını arttırmak için 2014 yılında oluşturuldu. RIS Hub'lar ise RIS ülkeleri olarak belirtilen bölgelerde kurulmuş, EIT KIC çağrıları ve imkanları bağlamında ilgili bölgelerde farkındalık faaliyetlerinin yürütülmesinden ve KIC yapılarına daha fazla partnerin kazandırılmasını desteklemekten sorumlu yapılardır. Söz konusu RIS Hub'lar EIT Bilgi ve İnovasyon Toplulukları'nın (KICs) çıktığı çağrılar sonucunda kurulur ve ilgili KIC'in kendisi için belirlediği Anahtar Performans Kriterleri doğrultusunda programını yürütür. RIS Hub'lar EIT Topluluğu faaliyetlerini Avrupa genelinde daha fazla ülke ve bölgeye önemli ölçüde genişlemesine başarıyla öncülük ederek, EIT Topluluğu fırsatlarının ve ağlarının tüm Avrupa'ya yayılmasına katkıda bulunmuştur.

EIT RIS ve RIS Hub'lar yapısı ve mekanizması ile ilgili daha detaylı bilgi için bu bağlantıyı takip edebilirsiniz.

EIT RIS Implementation Framework 2022-2027 dokümanına ulaşmak için ise bu bağlantıyı takip edebilirsiniz.

Halihazırda Türkiye'de 3 Bilgi ve İnovasyon Topluluğu; Urban Mobility, Food ve InnoEnergy tematik alanda temsil edilmekte ve RIS Hub faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kuruluşların bilgilerine erişmek, etkinlikleri ve tanıtım faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmak için aşağıdaki bağlantıları takip edebilirsiniz:

EIT'nin ülkeler bazında oluşturduğu 2021 yılı Factsheets dokümanına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

EIT altında tüm tematik alanları kapsayan programlar oluşturulmakta ve çağrılara da çıkılmaktadır. Tüm tematik alanları kapsayan bu çağrılar "EIT Community Call" olarak tanımlanmaktadır.  Çağrılar için (örn. EIT New European Bauhaus Call) sayfamızda yer alan EIT duyurularını takip edebilir, her yıl çağrı duyurusuna çıkan programların bilgilerine ise aşağıdaki başlıklar aracılığı ile ulaşabilirsiniz:

EIT Higher Education Initiative

EIT Deep Tech Talent Initiative

EIT Jumpstarter Programme