26 August 2016

Ufuk 2020 Programı Toplum ve Toplum için Bilim Alanında desteklenen   “Sorumlu Araştırma ve Yenilik”  konuları (toplumsal cinsiyet, bilim eğitimi, toplumsal katılım, etik ve açık veri) çeşitli alanlarda da araştırma fırsatları sunmaktadır. Bu kapsamda Avrupa Komisyonunca desteklenen SİS.Net2 Projesi tarafından “Sorumlu Araştırma ve Yenilik” konularını içeren çalışmadan araştırmacılarımız yararlanabilecektir.

Ufuk 2020 Programı'nın 2016-2017 çalışma programlarına yönelik hazırlanan çalışma ile ilgili doküman için lütfen tıklayınız.

İletişim için: Sonay AYDIN, Toplum ve Toplum için Bilim Alanı Ulusal İrtibat Noktası (sonay.aydin@tubitak.gov.tr

Similar News