HABERLER

Ufuk Avrupa Sağlık Kümesinin amacı, yeni bilgiler üreterek, yenilikçi çözümler geliştirerek ve hastalıkları önlemek, teşhis etmek, izlemek, tedavi etmek ve iyileştirmek için ilgili olduğu yerlerde cinsiyet perspektifini entegre ederek her yaştan vatandaşın sağlığını ve refahını iyileştirmek ve korumaktır.

Diğer amaçlar arasında sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi, sağlık risklerinin azaltılması, nüfusun korunması ve genel olarak ve işte sağlık ve refahın teşvik edilmesi yer almaktadır.

Son olarak, bu küme aynı zamanda halk sağlığı sistemlerini daha uygun maliyetli, adil ve sürdürülebilir hale getirmeyi, yoksullukla ilgili hastalıkları önlemeyi ve bunlarla mücadele etmeyi ve hastaların katılımını ve kendi kendini yönetmeyi desteklemeyi amaçlamaktadır.

Toplam Bütçe: 8,246 Milyar Avro
2022 Yılı Bütçe: 936 Milyon Avro