HABERLER

Ufuk Avrupa Sağlık Kümesinin amacı, yeni bilgiler üreterek ve yenilikçi çözümler geliştirerek, hastalıkları önlemek, teşhis etmek, takip etmek ve tedavi etmek ve böylece her yaştan vatandaşın sağlık ve refahını korumak ve iyileştirmektir.   

Bununla birlikte sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi, sağlık risklerinin azaltılması, nüfusun korunması, yaşam ve çalışma alanlarında sağlık ve refahın desteklenmesi kümenin amaçları arasında yer almaktadır. Ayrıca sağlık kümesi, sağlık sistemlerini daha uygun maliyetli, adil ve sürdürülebilir hale getirmeyi, yoksullukla ilgili hastalıkları önlemeyi ve bu hastalıklarla mücadele etmeyi hedeflemekte ve hastaların süreçlere dahil edilmesini desteklemektedir.

Toplam Bütçe: 8,246 Milyar Avro

İlgili alanlar:

 • Yaşam boyu sağlık
 • Sağlığın çevresel ve sosyal belirteçleri
 • Bulaşıcı olmayan hastalıklar ve nadir hastalıklar
 • İhmal edilen hastalıklar ve enfeksiyon hastalıkları
 • Kişiselleştirilmiş tıp, cihaz ve dijital teknolojiler
 • Sağlık bakım sistemleri

Başvuru Süreci: Başvuru süreçlerine ilişkin tüm bilgilere Funding and Tenders portal’ı üzerinden ulaşabilirsiniz.

2023-2024 Çalışma Programına ulaşmak için tıklayınız. 

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programlarını incelemek için tıklayınız. 

  Başvuruya Açık Olan Çağrılar:

  Ufuk Avrupa Programı Sağlık Kümesi 2024 yılı tek aşamalı çağrıları 26 Ekim 2023 tarihinde başvuruya açılmış olup, 11 Nisan 2024 tarihinde başvurular kapanacaktır.

  Çağrı Kodu

  Başlığı

  Aksiyon Türü

  HORIZON-HLTH-2024-IND-06-08 

  Developing EU methodological frameworks for clinical/performance evaluation and post-market clinical/performance follow-up of medical devices and in vitro diagnostic medical devices (IVDs)

  RIA

  HORIZON-HLTH-2024-IND-06-09 

  Gaining experience and confidence in New Approach Methodologies (NAM) for regulatory safety and efficacy testing – coordinated training and experience exchange for regulators

  CSA

  HORIZON-HLTH-2024-TOOL-11-02

  Bio-printing of living cells for regenerative medicine

  RIA

  HORIZON-HLTH-2024-DISEASE-08-12

  Pandemic preparedness and response: Maintaining the European partnership for pandemic preparedness

  CSA

  HORIZON-HLTH-2024-DISEASE-08-20

  Pandemic preparedness and response: Host-pathogen interactions of infectious diseases with epidemic potential

  RIA

  Önemli Dokümanlar ve Etkinlikler:

  Sağlık Kümesi 2024 Çağrıları Bilgi Günü (1 Haziran 2023)

  Ufuk Avrupa Sağlık Kümesi ve Yenilikçi Sağlık Girişimi (IHI)-Konsorsiyum Kurma Etkinliği (12 Ekim 2023) 

  Klinik Çalışmalar:

  Bridge2HE Projesi_Başarılı bir proje sunmaya yönelik öneriler

  Ortak Arama Kılavuzu

  Ortak aramaya yönelik sunum (pitch presentation) yapılırken dikkat edilmesi gerekenler kılavuzu

  Ortaklıklar: