26 August 2016

Ufuk 2020 Programı'nda sosyal bilimler giderek yatay bir alan haline gelmiş ve bu çerçevede pek çok alt program altında sosyal bilimcilerin faydalanabileceği araştırma fırsatları doğmaya başlamıştır. Bu kapsamda, TÜBİTAK Ulusal Koordinasyon Ofisi'nin de ortağı olduğu Net4Society Projesi tarafından Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı'nın 2016 ve 2017 yıllarında açılacak çağrılarda sosyal bilimcilerin başvurabileceği başlıklar ile ilgili önemli bir çalışma hazırlanmıştır. Sözkonusu çalışma için lütfen tıklayınız. 

İletişim için: Burcu GÖĞÜŞ DOĞAN, Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler Alanı Ulusal İrtibat Noktası (burcu.dogan@tubitak.gov.tr)

Similar News