Genel Bilgi Bilimsel ve Teknolojik Arka Plan

Dünya nüfusunun yarısından fazlası artık kentsel alanlarda yaşamaktadır ve bu oranın 2050 yılına kadar % 80'e ulaşması beklenmektedir. Şehirler ve metropol alanlar, ekonomik faaliyet, bilgi üretimi, yenilik ve yeni teknolojilerin merkezleri olduğundan bu alanlarda yaşayan/çalışan vatandaşların yaşam kalitesi için büyük önem taşımaktadırlar. Kentsel alanlar bu bağlamda küresel zorlukların yaşandığı ve çözümlerin insanların yaşam kalitesini etkileyeceği alanlar olarak da düşünülebilir. Bu misyonun, Paris Anlaşması, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (özellikle SDG11), AB Kentsel Gündemi gibi uluslararası politika çerçeveleri tarafından belirlenen hedeflere ulaşmaya yardımcı olması amaçlanmaktadır.

 

Aksiyon Alanları

2021 yılında Avrupa Komisyonu tarafından, Ufuk Avrupa Programı altında açılan “İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu (Mission: 100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030)kısa adıylaŞehirler Misyonu”; vatandaşları, işletmeleri, yatırımcıları ve ayrıca yerel & ulusal yetkilileri dahil ederek aşağıdaki iki amaca ulaşma hedefi taşır:

 1. 2030 yılına kadar en az 100 iklim nötr ve akıllı şehir uygulaması
 2. 2050 yılına kadar tüm Avrupa şehirlerini iklim açısından nötr olacak bir konuma getirmek için bu şehirlerin deney ve yenilik merkezleri olarak hareket etmesini sağlamak

Kapsam ve Hedefler

Misyon, 2030 yılına kadar 100 Avrupa şehrinin Ar-Ge ve İnovasyon fonları ile iklim tarafsızlıklarının sağlanmalarına yönelik destek olmayı hedeflenmektedir. Uygulamaların yapılacağı bu şehirlerin tüm şehirler için deney ve inovasyon merkezi haline getirilmesi amaçlanmaktadır. Misyonun hedefleri aşağıdaki maddeleri içermektedir:

 • Misyonun ortak amacına hizmet sağlayacak “İklim Şehir Sözleşmesi” dokümanlarının oluşturulması
 • Kişilerin akıllı şehir uygulamalarında daha entegre olmalarının sağlanması
 • Şehirlerin misyon hedeflerine ulaşmasına yönelik gerekli finansal araçların sağlanması (örneğin; Ufuk Avrupa, Avrupa Yapısal ve Yatırım Fonları vb.)
 • Bireylerin sağlık ve refahını geliştirmeye yönelik adil iklim dönüşümün hızlandırılması
 • Hava kalitesinin iyileştirilmesi, iş alanlarının yaratılması, sağlıklı yaşam şekilleri ve yeni sürdürülebilir mobilite konseptlerinin pozitif etkilerinin tetiklenmesi gibi ortak fayda sağlayacak gelişmelere yol açılması
 • Avrupa Yeşil Mutabakat hedeflerine katkı sağlamaya yönelik ulusal, bölgesel ve yerel politika boşluklarının belirlenmesi

  Çağrı Bilgileri

  Misyon'un hedeflerine ulaşması için 2023 yılında açılan çağrı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından 3 konu başlığı desteklenecektir.  Aşağıda belirtilentarihler arasında açık kalacak ilgili çağrılar kapsamındaki eylemler, sıfır emisyonlu hareketlilik, pozitif temiz enerji bölgeleri, kentsel yeşillendirme ve yeniden doğalaştırmanın yanı sıra Ukrayna şehirlerini iklim nötr ve akıllı şehirler Misyonu ile ilişkilendirmek gibi çeşitli konuları kapsayacaktır.

  Çağrı Kodu: HORIZON-MISS-2023-CITY-01

  Çağrı Açılış Tarihi: 10 Ocak 2023

  Çağrı Kapanış Tarihi: 27 Nisan 2023

  Çağrı Bütçesi: 70 Milyon Avro

  Çağrı Başlıkları:

  • HORIZON-MISS-2023-CIT-01-01: Co-designed smart systems and services for usercentred shared zero-emission mobility of people and freight in urban areas (2Zero, CCAM and Cities’ Mission) (IA)
  • HORIZON-MISS-2023-CIT-01-02: Positive clean energy district (PED) digital twins – from modelling to creating climate neutral Cities (IA)

   

  Çağrı Kodu: HORIZON-MISS-2023-CITY-02

  Çağrı Açılış Tarihi: 4 Nisan 2023

  Çağrı Kapanış Tarihi: 6 Eylül 2023

  Çağrı Bütçesi: 5 Milyon Avro

  Çağrı Başlıkları:

   

  Ayrıca Şehirler Misyonu ile İklim Misyonu arasındaki ortak çağrı, 10 Ocak 2023 - 27 Nisan 2023 tarihleri arasında açık olacak ve toplam tahmini bütçesi 40 milyon Euro olacaktır. Bu çağrı, kentsel dönüşüm, dayanıklılık ve iklim nötrlüğü için kentsel yeşillendirme ve yeniden doğalaştırmayı kapsayacaktır.

  Detaylarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

  Çağrı Kodu: HORIZON-MISS-2023-CLIMA-CITIES-01

  Çağrı Açılış Tarihi: 10 Ocak 2023

  Çağrı Kapanış Tarihi: 27 Nisan 2023

  Çağrı Bütçesi: 40 Milyon Avro

  Çağrı Başlıkları: