HABERLER

Dijital, endüstriyel ve uzay teknolojilerindeki ilerleme, ekonominin ve toplumun tüm sektörlerini şekillendirir. Bu teknolojiler endüstrinin gelişme biçimini dönüştürür, yeni ürün ve hizmetler üretir, sürdürülebilir bir geleceğin merkezinde yer alır. 2020 COVID-19 krizi, AB'nin üçüncü ülkelere olan bağımlılıklarını azaltmak için hem teknolojiler hem de tedarik zincirleri açısından dayanıklılığını ve esnekliğini artırarak Avrupa'nın endüstriyel tabanını güçlendirmenin gerekliliğini göstermiştir.

Avrupa daha dirençli, yeşil ve dijital bir kalkınma için hızlanırken, AB'nin endüstriyel ekosistemlerdeki dijital ve diğer tedarik zincirlerinin önemli kısımlarında güçlü bir endüstriyel ve teknoloji varlığını sürdürmesi gerekmektedir. Bu, yalnızca küresel olarak rekabet edebilmek için değil, aynı zamanda vatandaşlarını korumak, en yüksek kalitede hizmet ve ürünler sunmak ve değerlerini ve sosyo-ekonomik modelini korumak için de kritiktir.

Küme 4 kapsamındaki eylemler, Avrupa'nın endüstriyel geleceği için stratejik olarak önemli olan etkinleştirici anahtar teknolojileri destekleyecek ve Stratejik Plandaki aşağıdaki altı beklenen etkiyi sağlayacaktır.

  • Temiz ve iklim-nötr endüstriyel değer zincirlerinde, döngüsel ekonomide ve iklim-nötr dijital sistemler ve altyapılarda (ağlar, veri merkezleri) küresel liderlik
  • Hammaddelerde tedarik güvenliği ile önemli stratejik değer zincirlerinde endüstriyel liderlik ve artan özerklik
  • Dijital teknolojilerde, yeni ve gelişen teknolojilerde egemenlik
  • Yeni nesil bilgi işlem, veri teknolojileri ve altyapılarını geliştirerek ve bu teknolojilerin kullanımını sağlayarak küresel olarak ilgi çeken, güvenli ve dinamik çevik veri ekonomisi oluşturmak
  • Küresel uzay-tabanlı  altyapıların, hizmetlerin, uygulamaların ve verilerin tasarlanmasında, geliştirilmesinde ve uygulanmasında stratejik özerklik
  • Dijital ve endüstriyel teknolojilerin insan merkezli ve etik gelişimi

2023-2024 Çalışma Programına ulaşmak için tıklayınız.

2023-2024 Çalışma Programına yönelik olarak Komisyon tarafından gerçekleştirilen Bilgi Günü kayıtları, "Events | The research and innovation community platform (europa.eu)" adresinden paylaşıma açılmıştır.

İlgili Ortaklık

Bütçe (2023-2024 Çalışma Programı): 2,317,270,000.00 Avro 

BAŞARI HİKAYELERİ