HABERLER

Avrupa Yenilik Konseyi (European Innovation Council - EIC), çığır açıcı ve oyunun kurallarını değiştirici nitelikteki yenilikleri keşfetmek, geliştirmek ve ölçeklendirmek için oluşturulmuş Avrupa'nın en önemli yenilik destek programıdır.

EIC, AB Ufuk Avrupa Programı kapsamında kurulmuştur. Erken aşamadaki araştırmalardan kavram kanıtına, teknoloji transferine ve start-up firmaların ve KOBİ'lerin fonlanması ve bu yolla ölçeklendirilmesine kadar yaşam döngüsü boyunca oyunun kurallarını değiştirme potansiyeli olan yenilikleri desteklemek için 10,1 milyar Avroluk bir bütçeye sahiptir. EIC’nin Çalışma Programı'nda belirtilen faaliyetler EIC ve KOBİ'ler Yürütme Ajansı (The EIC and SME Executive Agency  - EISMEA) tarafından yürütülmektedir.

Derin Teknoloji (deep-tech) kavramı, EIC programı içerisinde sıklıkla kullanılan bir kavramdır. Derin teknoloji şirketleri, bilimsel keşif veya anlamlı mühendislik yeniliği üzerine kurulmuş şirketler olarak tanımlanmaktadır. Bu şirketlerin çalışmaları, dönüştürücü etkileri olan ileri teknolojileri içermektedir. EIC, bütün fon mekanizmaları ile derin teknoloji içeren çalışmaları desteklemektedir.

EIC'nin üç ana fon aracı bulunmaktadır. Bu programlardan her birinin bütün fikirlere açık çağrıları (open) olduğu gibi belirlenmiş bazı stratejik öncelik alanlarında (challenges) çağrıları da olmaktadır. Bu programlar şunlardır:

 • EIC Pathfinder (Kılavuz): Teknoloji Hazırlık Seviyesi 1/4 arasındaki proje fikirlerine açık olan programda; yeni ve radikal, aynı zamanda bir pazar oluşturma potansiyeline sahip ve/veya küresel bir soruna çözüm sunabilecek teknolojik atılımı gerçekleştirme potansiyeli olan fikirlerin erken aşama çalışmaları desteklenmektedir. Başvurular Pathfinder Open için konsorsiyumla yapılmakta olup projeler 3-4 milyon Avro bütçeye sahip olabilmektedir. (Stratejik öncelik çağrılarında konsorsoyum şartı aranmaz. Tekil başvurular kabul edilebilmektedir.)
 • EIC Transition (Geçiş): Teknoloji Hazırlık Seviyesi 3/6 arasındaki proje fikirlerine açık olan programa başvuru yapabilmek için EIC Pathfinder, FET veya ERC Proof of Concept proje tiplerinin herhangi birinden ortaya çıkmış bir fikrin ileri taşınması hedeflenmelidir. Transition Challenge çağrıları için bu kural, Ufuk 2020’de veya Ufuk Avrupa'da desteklenmiş bütün projeleri (Transition için uygun çıktıları olan) kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Projelerin tekil veya 2-5 ortaktan oluşan konsorsiyumlar tarafından sunulması gerekmektedir. Proje bütçeleri en fazla 2,5 milyon Avro olabilmektedir.
 • EIC Accelerator (Hızlandırıcı): EIC Hızlandırıcı (Accelerator), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri (KOBİ'ler, özellikle Startup'ları ve spinout şirketleri) oyunun kurallarını değiştiren yenilikler geliştirmeleri ve bunları ölçeklendirmeleri için desteklemektedir. Bazı koşullarda orta büyüklükteki (500’e kadar çalışanı olan şirketler) şirketlerin de programdan destek alması söz konusu olabilmektedir. Accelerator programıyla Teknoloji Hazırlık Seviyesi 5/6 seviyelerindeki fikirlerin piyasaya erişimi hatta ölçeklenme süreçlerini de kapsayacak şekilde fonlanması söz konusu olabilmektedir. 
  EIC Hızlandırıcı Programı kapsamında aşağıdaki bileşenlerden oluşan karma finansman (hibe + sermaye yatırımı) sağlanmaktadır:
  • Yenilik fikrinin geliştirme maliyetleri için 2,5 milyon €'ya kadar hibe. Bu kapsamda talep edilen hibe şu amaçlarla kullanılabilir: Teknolojinin ilgili ortamda gösterilmesi, prototip oluşturma ve sistem düzeyinde gösterim, düzenleyici ve standardizasyon gerekliliklerini karşılamak için gerekli Ar-Ge ve testler, fikri mülkiyet yönetimi ve pazarlama onayı (Teknoloji Hazırlık Seviyesi en az 5/6 ila 8)
  • Ölçek büyütme ve diğer ilgili maliyetler için EIC Fonu tarafından yönetilen 15 milyon Avro'ya kadar yatırım (doğrudan öz sermaye yatırımları). Avrupa'nın stratejik önceliklerine giren teknolojiler üzerinde çalışan şirketler, 15 milyon Avro'yu aşan miktarlar da talep edebilecektir. Bu yatırım genellikle doğrudan öz sermaye veya dönüştürülebilir krediler gibi öz sermaye benzeri bir yatırım bileşeni olarak sunulmaktadır.

Bununla birlikte EIC, yararlanıcılarının kapasitelerini geliştirmek için destekleyici ek bir takım araçlar da sunmaktadır. EIC'nin fon sağlamak dışında sunduğu diğer destekler şu şekilde özetlenebilir:

 • EIC Ödülleri
  • Kadın Yenilikçiler Ödülü: Ödül, bir şirket kuran ve pazara çığır açıcı yenilik getiren yetenekli kadın girişimcilere verilmektedir. 
  • Yenilik Başkenti Ödülü (iCapital): Ödül inovasyon ekosisteminin gelişimine finansal ve yasal olarak destek olurken inovasyonlar için bir test ortamı sağlayan şehirlere verilmektedir.
  • Yenilik Tedariği Ödülü: Ödülün amacı inovasyon satın alma süreçlerini teşvik ederken startup ve KOBİ’leri desteklemek ve böylece Avrupa’da inovasyon tedarik topluluğu oluşturmaktır.
  • Sosyal Yenilik Yarışması: Ödülün amacı sosyal zorluklara sosyal inovasyon ile çözümler sağlayarak Avrupa‘yı sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefini yakalama noktasına taşımayı amaçlamaktadır.
  • Avrupa İnsani Yenilik Ödülü: Ödül, doğal afetlerden ve çatışmalar gibi insan kaynaklı krizlerden etkilenen savunmasız insanlara daha kaliteli yardım sağlamak için teknoloji geliştiren insani yardım kuruluşlarını, sosyal girişimleri ve şirketleri hedeflemektedir.
    
 • EIC İş Hızlandırma Hizmetleri (Community and Business Acceleration Services – BAS) EIC programlarından destek almış tüm şirketler ve projeler (EIC Accelerator, EIC Transition ve EIC Pathfinder) BAS’a erişime sahiptir. EIC İş Hızlandırma Servisi, üç ana sütun etrafında yapılandırılmıştır:
  • Koçlara, mentörlere, uzmanlığa ve eğitime (EIC araştırmacıları, yenilikçiler ve girişimcilere ve inovasyon aşamalarına uyarlanmış özel koçluk, mentörlük, uzmanlık ve eğitim) erişim
  • Küresel ortaklara (önde gelen şirketler, yatırımcılar, tedarikçiler, distribütörler, müşteriler) erişim
  • İnovasyon ekosistemlerine erişim

Faydalı linkler: