Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği genelinde araştırma, yenilik ve teknoloji için tek bir pazar yaratma hedefli Avrupa Araştırma Alanı (European Research Area- ERA) fikrini 2018 yılından itibaren yeniden canlandırma süreci başlatmıştır. Bu kapsamda oluşturulan yeni  ERA planının dört ana amacı bulunmaktadır. 

 • Araştırma ve yenilik alanındaki yatırımlara ve reformlara öncelik verilmesi
 • Araştırma ve Yenilik Sonuçlarının Ekonomik Değere Dönüştürülmesi
 • Araştırmacıların ve bilginin serbest hareketliliğinin güçlendirilmesi
 • Mükemmelliyete erişimin iyileştirilmesi 

Avrupa Araştırma ve Yenilik Sisteminin Reformu ve Geliştirilmesi alanının genel amacı yeni ERA öncelikleri doğrultusunda ihtiyaç görülen alanlardaki projeleri desteklemektir. 

 

Toplam Bütçe: 308 Milyon Avro

2023-2024 WIDERA Çalışma Programı

 

2023 Yılı Bütçe: 34,7 Milyon Avro

2023 yılı çağrıları: (Son başvuru tarihi 9 Mart 2023)

HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01-01: Programme level collaboration between national R&I policy-makers 

HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01-02: A strong European R&I Foresight Community to better inform R&I policy decisions in the European Research Area about potential futures

HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01-03: Experimentation and exchange of good practices for value creation

HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01-04: Development of new approaches to the macroeconomic modelling of research and innovation

HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01-05: Exploitation and valorisation of results relevant for the ERA Policy Agenda

HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01-06: Building a virtual European Info Platform on Contemporary China

HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01-07: Support to reforms of research assessment in the European Research Area

HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01-08: Laying the groundwork towards Europe-wide citizen science campaigns

HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01-09: Policy support to facilitate the implementation of a zero-tolerance approach towards gender-based violence in the ERA

HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01-10: Support to the implementation of an EU Manifesto for STE(A)M education and research and innovation career paths to tackle gender inequalities in the ERA

HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01-11: Research ethics for environmental and climate technologies

HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01-12: The future of research ethics review in the changing research environments

 

Komisyonun gerçekleştirdiği bilgi günü kaydına buradan, yapılan sunumlara buradan ulaşabilirsiniz. Videodaki zamanlar çağrılar ile eşleştirilmiştir:


6:40 Avrupa Araştırma Alanı
15:00 HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01-01 / HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-01
22:15 HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01-02
29:05 HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01-03 / HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-05
34:25 HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01-04
37:40 Yukarıdaki çağrılar ile ilgili soru-cevap
56:30 HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01-05
1:00:45 HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01-06
1:06:15 HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01-07
1:13:16 HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01-08
1:20:15 Yukarıdaki çağrılar ile ilgili soru-cevap
1:27:10 HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01-09
1:31:45 HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01-10
1:35:40 HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01-11
1:39:00 HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01-12
1:43:30 Yukarıdaki çağrılar ile ilgili soru-cevap

1:57:20 HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-03
2:01:50 HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-04
2:05:40 HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-06
2:09:10 Yukarıdaki çağrılar ile ilgili soru-cevap
2:21:45 HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-07
2:27:56 HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-08
2:34:46 HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-09
2:39:57 HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-10
2:46:44 HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-11
2:50:41 HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-12
2:54:50 Yukarıdaki çağrılar ile ilgili soru-cevap

 

Avrupa Araştırma ve Yenilik Sisteminin Reformu ve Geliştirilmesi alanı çağrılarına başvuru yapmayı düşünen araştırmacılarımızın proje fikirlerini düşünürken Avrupa Araştırma Alanı hedeflerini göz önüne almaları gerekmektedir. Avrupa Araştırma alanı ile ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız. Çağrılar kapsamında Çalışma Programının belirlediği ana hedefler:

 1. Avrupa Ar-Ge sisteminin reformu ve geliştirilmesi;
 2. Yatırımların ve reformların önceliklendirilmesi, pandemi sonrası toparlanmanın ve yeşil ve dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi;
 3. Mükemmelliyete daha iyi erişim;
 4. Yüksek kaliteli bilimsel üretim ve Ar-Ge sonuçlarının ekonomiye daha iyi bir şekilde aktarılabilmesi;
 5. Avrupa Araştırma Alanı’nın daha derinlemesine çalışılması;
 6. Ulusal kaynakları bir havuzda toplayarak ve ulusal araştırma ve yenilik politikalarının uyumlaştırılmasına katkıda bulunarak koordineli ulusal ve bölgesel Ar-Ge programlarının geliştirilmesi;
 7. Araştırma destek personelinin ve araştırma yönetiminin ağ oluşturma modelleri hakkında politika oluşturmak;
 8. Araştırma ve yenilik ile yüksek öğretim politikaları ve programları arasındaki sinerji;
 9. Yüksek öğrenim, araştırma ve yenilikte hedeflenen dönüşümlerden yararlanan modernize edilmiş yüksek öğretim sektörü;
 10. Bilgi yaratma, dolaşım ve kullanımda güçlü, birbirine bağlı bilgi ekosistemlerinin sayısının artması;
 11. Cazip kariyerlerden yararlanan araştırmacılar;
 12. Avrupa araştırma ve yenilik sisteminde kapsayıcı cinsiyet eşitliği;
 13. Daha açık ve kapsayıcı bir araştırma ve yenilik sistemi;
 14. Açık bilimin modern bilimin bir çalışma biçimi olarak belirlenmesi için Ar-Ge ve yenilik sisteminde kapasite artırılması;
 15. Vatandaşların araştırma ve yenilikle daha fazla ilgilenmesi;
 16. Stratejik araştırmanın toplumsal ihtiyaçlar, beklentiler ve değerlerle artan uyumu;
 17. Orta öğretim ile yüksek öğretim ve eğitim ile iş dünyası arasındaki sinerjilerin belirlenmesi;
 18. Bilime ve Ar-Ge sonuçlarına güvenin artması, bilim ile toplum arasında daha fazla çift yönlü iletişimin teşvik edilmesi;
 19. Bilginin ve yüksek vasıflı işgücünün serbest dolaşımı;
 20. AB Ar-Ge ve yenilik sistemlerinde açık bilim kapasitesinin artırılması;
 21. Daha açık ve daha kapsayıcı bir araştırma ve yenilik sistemi.

HABERLER