AB Çerçeve Programları Müdürlüğü

Avrupa Araştırma Konseyi

Aslı VURAL

Ulusal İrtibat Noktası

MSCA Eylemleri

Tuğba ARSLAN KANTARCIOĞLU

Ulusal İrtibat Noktası

Şeyma SAYIMLAR

Ulusal İrtibat Noktası

Araştırma Altyapıları

Hasan Burak TİFTİK

Ulusal İrtibat Noktası

Ebru SOYUYÜCE AYDIN

Ulusal İrtibat Noktası

Sağlık

Ayşe Özge GÖZAY ÖZDEDE

Ulusal İrtibat Noktası

Şükran ALPDEMİR

Ulusal İrtibat Noktası

N. Selcan TÜRKER

Ulusal İrtibat Noktası

Kültür, Yaratıcılık ve Kapsayıcı Toplumlar

İlknur YILMAZ

Ulusal İrtibat Noktası

Sivil Güvenlik

İlknur YILMAZ

Ulusal İrtibat Noktası

Dijital, Endüstri ve Uzay

Hale AY

Ulusal İrtibat Noktası

Özlem GEZİCİ KOÇ

Ulusal İrtibat Noktası

Hasan Burak TİFTİK

Ulusal İrtibat Noktası

Erencan BAL

Ulusal İrtibat Noktası

İklim, Enerji ve Mobilite

Çağrı Yıldırım

Ulusal İrtibat Noktası

Serhat MELİK

Ulusal İrtibat Noktası

Meltem ÜNLÜ TOKCAER

Ulusal İrtibat Noktası - Çevre

Hanife TUZCUOĞLU

Ulusal İrtibat Noktası

Arzu İpek ÜÇÜNCÜ

Ulusal İrtibat Noktası -Mobilite

Çağla AKAT KÖSE

Ulusal İrtibat Noktası - Çevre

Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre

Çınar ÖNER

Ulusal İrtibat Noktası

Meltem ÜNLÜ TOKCAER

Ulusal İrtibat Noktası - Çevre

Çağla AKAT KÖSE

Ulusal İrtibat Noktası - Çevre

Avrupa İnovasyon Konseyi, Avrupa İnovasyon Ekosistemi ve Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü

Tarık ŞAHİN

Ulusal İrtibat Noktası

Merve POLAT

Ulusal İrtibat Noktası

Merve AYDEMİR AYDIN

Ulusal İrtibat Noktası

Katılımın Genişletilmesi ve Mükemmeliyetin Yayılımı

Derya DÖNERTAŞ

Ulusal İrtibat Noktası

Avrupa Araştırma ve Yenilik Sisteminin Reformu ve Geliştirilmesi

Derya DÖNERTAŞ

Ulusal İrtibat Noktası

Yasal ve Finansal Konular

Gürsel Fırat GEDİKLİ

Ulusal İrtibat Noktası

Hüseyin Arif SAYILI

Ulusal İrtibat Noktası

Tuğçe ÇAĞLAYAN SOLAK

Ulusal İrtibat Noktası

TÜBİTAK Destek ve Ödülleri

Damla OR CEYHAN

ERC Başaraştırmacı Geliştirme Programı / Ağlara Üyelik Desteği Sorumlusu

Zehra AZİZOĞLU

AB ÇP Destek ve Ödül Programları Ödeme Sorumlusu

Fatma DURAN KUTLU

Seyahat Destekleri / Eşik Üstü Ödülü Sorumlusu

F. Gökçe EMİL

Koordinatörlüğü Destekleme Programı / MSCA Proje Ön Değerlendirme Destek Programı Sorumlusu

Karar Destek Sistemleri

Pelin BAYRAKTAR

İş Zekası Sorumlusu

Pakistan, Hindistan, Çin Taipeisi, Afganistan, Bangladeş, Etiyopya, Moritanya, Nepal, EİT, İİT, COMSATS, OECD

Nazlı ÖZ YILDIRIM

Uluslararası İşbirliği Uzmanı

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Gürcistan, Özbekistan, Tacikistan

Müslüm GÜZEL

Uluslararası İşbirliği Uzmanı

Çin, Portekiz, BM Teknoloji Bankası, BM ve Bağlı Kuruluşları, ANSO, KEI, BlackSea Initiative, IRASME, CORNET, BS CONNECT Projesi

Melike ERGÜN

Uluslararası İşbirliği Uzmanı

Eureka, Network Projeleri, Globalstars, Eureka Kümeleri (Celtic-Next, Euripides, Penta, Xecs, SMART)

Fransa, Malta, Belçika, İsviçre, Lüksemburg, PRIMA Programı, Akdeniz için Birlik Araştırma ve İnovasyon Bölgesel Platformu, Blumed İnisiyatifi, LEAP-Agri Projesi

Ayşe SAYIN ÜKE

Uluslararası İşbirliği Başuzmanı

ABD, Japonya, Kore, Latin Amerika, COST, ESF, EMB, Science Europe, STS Forum, EIG- CONCERT Japan, EU-CELAC

Murat TILTAK

Uluslararası İşbirliği Kıdemli Uzmanı

Güney Doğu Avrupa Ülkeleri, KKTC, OECD, AGİT, GDAÜ, PRIMA

Güney Doğu Asya, Pasifik, Yeni Zelanda, Avustralya, Arnavutluk, Bosna, Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan, Karadağ, KKTC, EMBL ve EMBO, SEA EU JFS

Güliz SÜTÇÜ

Uluslararası İşbirliği Başuzmanı

İran, CIGRE,TİKA, YTB, YEE

Gözde Yurttagül

Uluslararası İşbirliği Uzmanı

Birleşik Krallık, İrlanda, İspanya, İtalya, Andorra, WAITRO

Eylem İstem ATAY

Uluslararası İşbirliği Uzmanı

Eurostars NPC (Yenilikçi KOBİ'ler için Avrupa Ortaklığı (Eurostars/Innowwide) Koordinasyon Grubu Temsilcisi) ITEA Kümesi, Hollanda, Kanada, TWAS, KSYT

Ayda KARA PEKTAŞ

Uluslararası İşbirliği Başuzmanı

Ortadoğu, Körfez ve Arapça Konuşan Afrika Ülkeleri

Nihad ABUNASSER

Uluslararası İşbirliği Uzmanı

Almanya, Avusturya, Rusya, Ukrayna, Belarus, Moldova, Slovakya, Moğolistan, Baltık Ülkeleri, ERA.Net RUS Plus, EMBO

Tunus, Fas, Cezayir, İsrail, Polonya, Fransızca konuşulan Afrika ülkeleri,NATO (SPS), NATO (DIANA), NATO İnovasyon Fonu

Mustafa Emre AVCI