HABERLER

Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council−ERC), öncül (frontier) araştırma projelerini ve bu projeleri gerçekleştirecek olan bilim insanlarını sadece bilimsel mükemmeliyet kriterine göre değerlendirerek fonlamaktadır. ERC tarafından alınan kararlar ERC Bilim Konseyi’nde bulunan bilim insanları tarafından alınmakta, değerlendirmeler de yine alanında söz sahibi bilim insanları tarafından yapılmaktadır.

ERC bir ev sahibi kuruluş altında çalışacak bir araştırmacıyı ve araştırmacının ekibini destekler. ERC’de konu kısıtlaması yoktur. Fen bilimleri, doğa bilimleri, matematik gibi alanlarla beraber sosyal bilimler, disiplinler arası ya da çok disiplinli alanlardaki projeler de ERC çağrılarına başvurabilir. ERC’nin amacı ulusal programlarla fonlanması genellikle zor olan büyük bütçeli ve yüksek riskli/yüksek kazanımlı, iddialı, öncül akademik araştırma projelerine kaynak sağlamaktır. Projenin yürütüleceği kurumun (üniversite, araştırma enstitüsü, özel sektör, vb.) bir AB üyesi veya Türkiye gibi Asosiye ülkede kurulmuş olması şartı aranmaktadır. Ayrıca araştırmacı şu anda Avrupa ya da Asosiye ülkede olmasa da ERC tarafından fonlandığında zamanının %50’sini Avrupa ve/veya Asosiye ülkede geçirmeyi taahhüt ederek başvuru yapabilir.

ERC genç ve deneyimli araştırmacıları kendi kulvarlarında daha adil değerlendirebilmek amacıyla 3 tip destek sunmaktadır:

ERC ayrıca en az iki en fazla dört araştırmacının bir araya gelerek başvurabileceği SyG çağrısını da desteklerine eklemiştir.

ERC bunların dışında, ERC projesi yürüten baş araştırmacılara özel ek destekler de sunmaktadır:

Toplam Bütçe: 15 027 000 000 Avro